Detail oznamu

back Naspäť

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Kategória: Obecný úrad | Podkategória: Oznamy obecného úradu
 
back Zobraziť galériu

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 30.06.2017.

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bobote, ktoré sa uskutoční dňa 30.06.2017 o 19:00 hod v zasadačke obecného úradu obce Bobot.

Návrh programu rokovania OZ:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016
4. Schválenie návrhu VZN č.1/2017 o organizácií miestneho referenda
5. Schválenie kúpnej zmluvy DIPLOMAT DENTAL s.r.o – Obec BOBOT (vysporiadanie pozemku – autobusová zástavka pri Ludoprint a.s)
6. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bobot na II. polrok 2017
7. Schválenie výberu audítora na výkon auditu za rok 2016
8. Rôzne
9. ZáverPridané: 25.06.2017 22:14:28

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »