Dokumenty

Upozornenie Na zobrazenie daných súborov potrebujete program, ktorý podporuje čítanie pdf súborov. Napríklad program Adobe Reader, ktorý si môžete stiahnuť na týchto linkách: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html, http://tahaj.sme.sk/software/164

 

Kategória:

Kandidáti na starostu a poslancov 2010 Kandidáti na starostu a poslancov 2010

Kategória: Obecný úrad

Kandidáti na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva pre komunálne voľby 27. novembra 2010

Pridané: 08.10.2010 16:47:16

Rokovací poriadok OZ Rokovací poriadok OZ

Kategória: Obecný úrad

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Bobote

Pridané: 05.10.2010 12:23:28

Dôvodová správa k rokovaciemu poriadku Dôvodová správa k rokovaciemu poriadku

Kategória: Obecný úrad

Dôvodová správa k rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva v Bobote

Pridané: 05.10.2010 12:23:01

Výsledky referenda 2010 Výsledky referenda 2010

Kategória: Obecný úrad

Výsledky referenda v obci Bobot - 18. septembra 2010

Pridané: 20.09.2010 09:54:17

Prevádzkový poriadok minihriska Prevádzkový poriadok minihriska

Kategória: Obecný úrad

Prevádzkový poriadok viacúčelového športového ihriska s umelou trávou

Pridané: 20.08.2010 14:33:57

Parlamentné voľby 12.6.2010 Parlamentné voľby 12.6.2010

Kategória: Obecný úrad

Výsledky parlamentných volieb 2010 pre obec Bobot

Pridané: 14.06.2010 09:57:12

Humanitárna zbierka Diakonie Broumov Humanitárna zbierka Diakonie Broumov

Kategória: Obecný úrad

Humanitárna zbierka 18.mája 2010 - do 31.mája 2010

Pridané: 18.05.2010 14:23:09

Rozpočet na rok 2010 Rozpočet na rok 2010

Kategória: Obecný úrad

Rozpočet Obce Bobot na rok 2010

Pridané: 21.12.2009 15:28:26

VZN o daniach na rok 2010 VZN o daniach na rok 2010

Kategória: Obecný úrad

Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobot

Pridané: 15.12.2009 10:14:25

Návrh VZN o daniach 2010 Návrh VZN o daniach 2010

Kategória: Obecný úrad

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobot

Pridané: 24.11.2009 15:27:10

Návrh rozpočtu 2010 Návrh rozpočtu 2010

Kategória: Obecný úrad

Návrh rozpočtu Obce Bobot na rok 2010

Pridané: 24.11.2009 15:20:19

Výsledky volieb do VUC v našej obci Výsledky volieb do VUC v našej obci

Kategória: Obecný úrad

Kompletné výsledky volieb do Trenčianskeho samosprávneho kraja v obci Bobot

Pridané: 19.11.2009 11:33:46

Motešice - Územné konanie Motešice - Územné konanie

Kategória: Obecný úrad

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁREŇ

Pridané: 12.11.2009 10:59:40

Výberové konanie - hlavný kontrolór obce Bobot Výberové konanie - hlavný kontrolór obce Bobot

Kategória: Obecný úrad

Oznámenie o výberovom konaní na funkciu Hlavný kontrolór obce Bobot (16.11.2009)

Pridané: 06.10.2009 12:04:42

Zber a odvoz nebezpečného odpadu Zber a odvoz nebezpečného odpadu

Kategória: Obecný úrad

Zber a odvoz nebezpečného odpadu v obci Bobot

Pridané: 20.05.2009 16:41:46
<< | 1 .. 47 48 49 50 51 52 | >>

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »