Forum

plus Pridaj príspevok

comment Súhlas

07.03.2018 06:40:26

Áno máte pravdu, bola tam veľmi pekná cesta na prechádzku, bicyklovanie dokonca aj kočíkovanie.....
 
comment Ivana

06.03.2018 17:59:49

Ludia už nemajú Boha pri sebe!!!
Cez víkend ako tradičné sme sa chceli prejsť k lesu a aké bolo naše prekvapenie keď sme zistili že od ihriska sa nedá nikam prejsť ani popri potoku ani hore na kopec ....nechápem či družstevníkov chýba tých pár metrov zeme ktoru využívajú deti na bicykloch ...bežci....psíčkari so psíkmi...či len tak na relax na prechádzku k lesu. Mame deti viesť k prírode a zaorieme všetky cesty k lesu....bez komentára...na Bobote veru možné všetko...chcela by som vedieť kto dáva také múdre rozhodnutia.
 
comment -- Nezobrazené --
 

04.03.2018 15:00:13


-- Nezobrazené pre nevhodný alebo neslušný, resp. vulgárny obsah! --

Na základe žiadosti dotknutej osoby Bobot.sk stiahol pôvodný príspevok. Dotknutá osoba (fyzická aj právnická) má na základe právnych predpisov SR možnosť domáhať sa ochrany svojho dobrého mena.

comment -- Nezobrazené --
 

12.02.2018 20:22:36


-- Nezobrazené pre nevhodný alebo neslušný, resp. vulgárny obsah! --

Na základe žiadosti dotknutej osoby Bobot.sk stiahol pôvodný príspevok. Dotknutá osoba (fyzická aj právnická) má na základe právnych predpisov SR možnosť domáhať sa ochrany svojho dobrého mena.
 
comment obecný príspevok

23.01.2018 19:36:26


PREČO SOM NEHLASOVAL ZA NÁŠ PROJEKT GESTO PRE MESTO

Na úvod
23. január je deň, kedy slávime deň patriotizmu, teda hrdosti na príslušnosť k určitému národu. Lokálny patriotizmus alebo lokálpatriotizmus je kladný vzťah k miestu svojho pôvodu alebo bydliska prejavujúci sa niekedy i nekritickým vyzdvihovaním svojho mesta (obce) alebo regiónu.

Pre tých, ktorí nesledujú politické dianie v Českej republike uvádzam , že pri voľbách do Poslaneckej snemovne ČR získala Pirátska strana takmer 11% hlasov voličov, a stala sa treťou najúspešnejšou stranou. Hneď po ohlásení výsledkov volieb zistil radový člen strany - študent práv, vlastným zisťovaním v jednom kraji, problém v sčitovaní preferenčných hlasov kandidátov. Dôsledkom čoho mohlo byť nesprávne sčítané na úrovni štátu až 250 tisíc hlasov, a v snemovni neoprávnene sedieť desiatky ľudí. Pripravil preto sťažnosť spolu s právnym oddelením Pirátskej strany na Najvyšší správny súd ČR. Keď sa vedenie partaje dozvedelo, že by mohlo dôjsť k zrušeniu volieb a vypísaním nových volieb, podanie si rozmyslelo a na poslednú chvíľu sťažnosť stiahlo. Keď sa študenta práv novinári pýtali, či vynaloženú námahu nepovažuje za zbytočnú odpovedal : „ Nie! Vždy keď sme zistili ( Pirátska strana) problém vo volebnom procese, bez ohľadu na koho to malo dopad, tak sme sťažnosť podali, pretože voľby (výsledok) sú pre nás( mňa) sväté. To je základ demokracie. “

Stotožňujem sa s názorom študenta práv. Sú zásady, princípy, ktoré treba dodržiavať.

Oboznámil som sa s podmienkami programu Gesto pre mesto, Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka, téma : Zachovanie kultúrnych hodnôt (v našej obci)
• organizovanie spoločenských a kultúrnych aktivít a podujatí
• prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov v komunite,
• materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných skupín, klubov
• Víťazný projekt by mal byť zrealizovaný do 1 kalendárneho roka od vyhlásenia výsledkov za daný kvartál.

Oboznámil som sa s víťaznými projektmi v roku 2016 a zistil som:
• Projekty predkladajú folklórne súbory, občianske združenia, občianske zduženia pri ZŠ, ZŠ, základné umelecké školy, tanečné skupiny, centrum voľného času, krasokorčuliarsky súbor, obec - oslava 100-ročnice významného rodáka .
• Sú to kultúrne akcie, kde občania obce „ vytvárajú či zachovávajú kultúrne tradície“, alebo organizujú folklórny festival viacerých súborov. Sú to aktivity obyvateľov obce.
• Finančný dar 1 000 eur slúži na podporu činnosti predkladateľov projektov.

Náš projekt "Vianočný koncert Maroša Banga" nebol o zachovaní kultúrnych hodnôt našej obce, preto som zaň nehlasoval.

P.S. Koncom decembra 2017 bolo za náš projekt asi 28 hlasov. Uvítal by som zdôvodnenie konkrétneho hlasu.

A. Doktor
 
comment Osobny prispevok

12.12.2017 20:02:37

Pán Michalicka,
reagujete štýlom možno by sa stalo,keby....
Nemôžete vedieť,čo všetko urobil p.Tunega preto,aby obec peniaze zo ŠFRB dostala.(Asi dosť,keď ich obec dostala)
Osobne si môžete myslieť čo chcete. Tak ako ja si zase na rozdiel od Vás myslím,že p. Tunega urobil veľmi rozumné rozhodnutie.
P.Tunega chcel vybudovať pre obyvateľov Bobota 2 bytovky a čističku s kanalizáciou pre 2 bytovky.
P.Ďuriačová za 8 692 € zabezpečila výstavbu len 1 bytovky a čističku pre 1 bytovku bez kanalizácie. Ktorýkoľvek advokát by chcel veľmi rád upraviť zmluvu o budúcej zmluve za 8 692 €. Prečo by aj nie,keď takýto úkon bežne stojí cca 200 €. Za 4 úkony dostať 8 692 €. Žeby ďalší advokát úrovne p.Bžána? Len na rozdiel od vládnej koalície (a to je fakt,to si osobne nielen myslím)p.Ďuriačová nedokázala s JUDr. Klimčom dojednať nižšiu sumu. PREČO? Osobne si myslím,že p.Tunega by za 4 úkony nezaplatil 8 692 €. Osobne si myslím,že pre obec a jej obyvateľov je určite prospešnejšia výstavba 2 bytoviek s čističkou a kanalizáciou ako 1 bytovka s čističkou bez kanalizácie.
Osobne si ďalej myslím,že p. Tunega ako rozumný a prehľadný človek predpokladal,že p.Ďuriačová nebude mať záujem riešiť bytovú otázku občanov Bobota a preto zmluvu podpísal.A to zmluvu výhodnú. Hovorí sa,že človek podľa seba súdi druhých. Možno preto si osobne myslite,že nechcel pomôcť občanom a obci ale podľa Vás sa chcel pomstiť novej starostke.
Osobne si ďalej myslím, že p.Tunega by bez problémov zabezpečil privod elektriny do bytoviek cez súkromné pozemky presne tak ako p. Ďuriačová. Ale Vy si môžete myslieť opak.
V závere príspevku si osobne myslím,že veľa občanov Bobota by dnes volilo inak ako v r. 2014.Žiaľ,p.Tunega málo prezentoval svoju veľmi dobrú prácu starostu. Osobne si myslím,že sa spoliehal na to,že výsledky jeho práce hovoria za neho.
Každý občan Bobota si môže myslieť,čo chce.
Niekedy ale nestačí len myslieť si, lebo vo voľbách rozhodujú tí,ktorí nielen si myslia ale aj idú voliť a ostatní sa musia uspokojiť s tým čo si oni myslia.....
 
comment obcan

08.12.2017 17:49:27

Pani poslanci . Rad by som videl tie statisice euro ktore nasa starostka vybavila pre obec. Keby to tak bolo tak dedina by musela byt pozlatenna. A ja tu vidim len zdevastovany cintorin zarastene travnate plochy zarastene potoky stare osarpane byvale pohostinstvo rozbity kamenny most spod ktoreho tecie do potoka zumpa a zdevastovane jazierko pri dome smutku skoro spadnute oplotenie okolo cintorina atd.

comment Boris Michalička

07.12.2017 18:42:11

Bývalý starosta obce Ľubomír Tunega uzatvoril za obec tesne po prehratých voľbách 25.11.2014 zmluvu s Hydros Bánovce nad Bebravou na sumu 892.017,15 EUR.

Na korektnosť a morálnosť tohoto kroku si občania urobia názor určite samostatne.
Podstata nevýhodnosti tejto zmluvy spočívala v tom, že obec by musela zaplatiť túto obrovskú sumu bez toho, či by tieto peniaze mala k dispozícii zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Ak by obec tieto peniaze od štátu nedostala, musela by si zobrať komerčný úver z banky a predražovať tak cenu celej bytovky. Prípadne by nad našou obcou visela hrozba, či neskončíme v nútenej správe s dlžobou 892.017,15 EUR, súdne konanie alebo exekúcia.

Osobne si myslím, že Ľubomír Tunega, po tom, čo videl, že prehral voľby, takúto zmluvu podpísal úmyselne, aby vystavil budúcu starostku a zastupiteľstvo riziku, že sa obec bude zadlžovať, aby potom mohol napríklad aj tu na fóre nové vedenie očierňovať z neschopnosti.

Nehovoriac o tom, že Ľubomír Tunega zvolil rovnaký spôsob, ako nešťastné trenčianske kúpalisko - postavil bytovku a vôbec ho nezaujímalo, ako dotiahne elektrinu cez súkromné pozemky na bytovku. Keby nebolo usilovnej práce starostky, tak sa občania obce mohli dnes pozerať na prázdnu bytovku bez elektriny.

Nová zmluva, ktorú pripravil právnik, nastavila pravidlá tak, že obec bola povinná zaplatiť peniaze až po obdržaní dotácie a pôžičky zo ŠFRB. Ak by obec nedostala od štátu peniaze, nemusela cenu bytovky firme Hydros vyplatiť.

Pán bývalý starosta, vážim si tie dobré veci, ktoré si pre obec urobil, ale musíš uznať, že súčasná starostka dokázala pre obec získať peniaze v hodnote niekoľkonásobku nášho obecného rozpočtu, čo sú stovky tisíc Eur. Mal si rovnaké funkčné obdobie, a tebe sa to žiaľ nepodarilo.

comment Ľubomír Tunega

07.12.2017 15:28:12

Príspevok

Ľubomír Tunega

Keďže som dostal odpoveď od Hlavného kontrolóra obce Bobot Mgr. Ivana Antala v zmysle, že berie na vedomie moju žiadosť ohľadom preverenia a kontroly zistených skutočností a bude sa ňou zaoberať až v roku 2018, musím ešte zareagovať na príspevok z 13.11. 2017

Oplotenie ZŠ a MŠ
----------------------

Vážení poslanci OZ, ktorých sa týka vyjadrenie na fóre obce Bobot z 13.11. 2017 a pána poslanca Ing. Borisa Michaličku, zástupcu pani starostky obce Bobot z 19.11. 2017.

Vážení poslanci.

Vaším vyjadrením a konaním zavádzate a klamete občanov obce Bobot.
Zo súťaže na výber zhotoviteľa oplotenia ZŠ a MŠ ste vyradili uchádzača, ktorý Vám zaslal reálnu cenovú ponuku na zhotovenie oplotenia. Dokonca v prvej etape, ako ste to nazvali, by bol zhotovil oplotenie za 6.457,75 € oproti tomu, koho ste vybrali a zhotovil oplotenie za 7.900 €, teda o 1.442,25 € lacnejšie. Dokonca vybraný zhotoviteľ oplotenia zhotovil oplotenie presne za cenu, aká bola uvedená v dokumente: „ Výzva na predpokladanú hodnotu zákazky zhotovenia oplotenia v sume 7.900 € “ No a nehovoriac o tom, že ste vybrali zhotoviteľa, ktorý zaslal cenovú ponuku na 22.689,47 €. To si fakt myslíte, že v tejto obci ste len vy múdri a ostatní sú hlúpi a nevedia, čo je to transparentná a spravodlivá súťaž vo výberovom konaní?


Právne služby
-----------------

Je veľkou „múdrosťou“ pána poslanca a zástupcu pani starostky obce Bobot Ing. Borisa Michaličku, akým spôsobom chce preniesť zodpovednosť za nezmyselné zaplatenie právnych služieb v sume 8.692 € na moju osobu. Je to niečo neskutočné a podľa mňa to nemá obdoby v žiadnej obci na Slovensku, aby si starostka obce len ústne objednala, zmluvne nedohodla a potom zaplatila takúto sumu za zhotovenie kúpnopredajnej zmluvy na Bytový dom.

V roku 2014 som ako starosta obce Bobot po prehratých voľbách, ale ešte stále vo svojom funkčnom období podpísal: „ Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na nehnuteľnosť“ , Dodatok č.1
(Bytový dom) za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 767.955,76 € a Technickú vybavenosť (infraštruktúru) za dohodnutú kúpnu cenu 124.061,39 €, ktorá sa skladá z jednotlivých častí nasledovne:
Čistička odpadových vôd a kanalizácia vo výške 31.942.93 €
Príjazdová komunikácia a spevnené plochy vo výške 81.103,70 €
Vodovodná prípojka vo výške 3.223,42 €
Rozšírenie STL distribučného plynovodu vo výške 7.791,34 €

teda celková suma 892.017,15 €

Podstatnou časťou tejto zmluvy, ktorú som podpísal je fakt, že v nej bola dohodnutá suma za čističku odpadových vôd a kanalizáciu vo výške 31.942,93 €. A s touto sumou som súhlasil len vtedy, ak bude táto čistička odpadových vôd a kanalizácia dodaná a zhotovená s kapacitou pre 2 bytovky, tak ako bolo navrhnuté a doteraz aj schválené územné konanie na výstavbu 2 bytoviek vrátane projektovej dokumentácie.

V zmluve, ktorú podpísala nová starostka obce a ktorá by mala byť „výhodnejšia“ a jej zhotovenie malo stáť alebo stálo 8.692,- €, je čistička odpadových vôd bez kanalizácie v hodnote 26.334,38 €. Táto čistička odpadových vôd je však dodaná len na funkčnú kapacitu jednej bytovky. Celková hodnota za bytovku je 877.374,84 €.

Teda celkom: 892.942,93 - 877.374,84 = 15.568,09 € šetrenie a výhodnejšia zmluva.

Ale pri výstavbe druhej bytovky sa musí stavať alebo vybudovať ďalšia druhá čistička odpadových vôd v hodnote minimálne 26.334,38 €. Teda v konečnom dôsledku ešte vyššia investícia a zbytočná o 10.466,29 €.
Samozrejme, že druhá čistička odpadových vôd bude potrebná len vtedy, keby sa stavala druhá bytovka a s tým súvisia pridružené stavebné práce. Ale súčasná starostka ani obecné zastupiteľstvo na čele s Ing. Borisom Michaličkom určite stavať druhú bytovku nechce, lebo nechceli stavať ani tú prvú. Dôkazom reality je, že na pozemku, kde sa mala už stavať druhá bytovka, sa pokladajú plechové garáže, ktoré s projektom nemajú nič spoločné. Pre všetkých obyvateľov bytov, ale aj obec by bolo oveľa lepšie a ekonomicky výhodnejšie, keby sa bola osadila väčšia čistička a postavila aj druhá bytovka.

Zmluvu, ktorú som podpísal ja, som podpísal preto, aby sa v dostavbe bytovky vôbec pokračovalo. Zmluva o budúcej zmluve - už vo svojom názve dáva možnosť pokračovať v dojednaní zmluvných podmienok, ktoré mali byť a aj boli predmetom konečnej kúpnej zmluvy.
Po zverejnení príspevku poslancov, v ktorom píšu, že som podpísal nevýhodnú zmluvu a že preto bolo potrebné objednať si dobrého právnika (nezákonným spôsobom), som okamžite kontaktoval konateľa firmy Hydros s.r.o. Bánovce, aby mi vysvetlil skutočnosti ohľadom nevýhodnosti zmluvy a nákladov na právnika. Právnik firmu Hydros a jej konateľa osobne ani len nenavštívil, komunikoval iba telefonicky alebo elektronickou poštou. Konateľ firmy Hydros Ing. Košík ma ubezpečil v tom, že zmluvu, ktorú som podpísal, nebola nevýhodná. Ak bolo potrebné zhotoviť zmluvu s potrebnými legislatívnymi zmenami a podľa požiadaviek kupujúceho, mohla byť táto zmluva vyhotovená predávajúcim. A na otázku, koľko by stála kúpnopredajná zmluva, keby ju dal vyhotoviť on, tak mi odpovedal, že jemu to právnik robí za cca 200 €. Ja som za zhotovenie zmluvy, ktorú som podpísal a ktorá bola podkladom pre zhotovenie konečnej kúpnopredajnej zmluvy, neplatil nič.

Podľa mňa suma 8.692,- € za zhotovenie kúpnopredajnej zmluvy je nezmysel, ktorý vôbec nesúvisí s kúpou obecnej bytovky. Takúto vysokú sumu za zhotovenie kúpnopredajnej zmluvy ste mohli zaplatiť len Vy p. starostka a poslanci obecného zastupiteľstva v obci Bobot a na Váš nezákonný spôsob a postup som už upozornil.
Odpredaj Bobot – Stav, s.r.o.

Vážení poslanci OZ Bobot.

Vaša výhovorka na nezákonný postup pri odpredaji spoločnosti Bobot – Stav, s.r.o. , kde sa odvolávate na stanovisko hlavnej kontrolórky z 12. 4. 2015 a jej informáciu, že firma je stratová pre obec a je nástrojom na odčerpávanie obecných financií a preto zastupiteľstvo schválilo jej zrušenie, nikde neobstojí.

Pretože:

1.) Na predaj obecného majetku musí byť dodržaný zákonný postup, ktorý ste nedodržali.


2.) Firma Bobot – Stav, s.r.o. žiadne finančné prostriedky obci Bobot neodčerpala, ale naopak finančné prostriedky pre obec získala. Okrem toho, že vytvorila zisk, opravila a zveľadila obecné objekty, zamestnávala občanov obce Bobot a nakúpila v rámci možností za krátke obdobie zariadenie, výbavu a dokonca aj motorové vozidlo, ktoré sú v súčasnosti v majetku obce.


3.) Dôkazom toho, čo som uviedol, je účtovná a ekonomická uzávierka.


Predať obecný majetok, ekonomicky čistú a fungujúcu spoločnosť, s.r.o. za 1 € ?
To je nezmyselná a veľká škoda. Ak by bol zverejnený odpredaj tejto spoločnosti, ktorú sa nechcelo a nevedelo prevádzkovať a bola by riadne ponúknutá na predaj, bol by som ju určite rád kúpil. Táto možnosť mne, ale ani nikomu daná nebola.

Predaj spoločnosti bol zrealizovaný nezákonným spôsobom.
 
comment Administrátor

01.12.2017 17:39:44

Na základe žiadosti dotknutej osoby Bobot.sk stiahol hanlivý príspevok. Dotknutá osoba má na základe právnych predpisov SR možnosť domáhať sa ochrany svojho dobrého mena.
 
comment -- Nezobrazené --
 

01.12.2017 09:11:31


-- Nezobrazené pre nevhodný alebo neslušný, resp. vulgárny obsah! --

Na základe žiadosti dotknutej osoby Bobot.sk stiahol pôvodný príspevok. Dotknutá osoba (fyzická aj právnická) má na základe právnych predpisov SR možnosť domáhať sa ochrany svojho dobrého mena.
 
comment Spoluobcan

30.11.2017 07:45:45

Dobre rano vsetkym spoluobcanom. Opat prisla zima, napadol nam sneh a mnohi z nas sa snazia dopravit do prace po neodhrnutej ceste. Denne riskujeme zivoty. Cestou stretavame 2 traktory s pluhom, preco nie na Bobote. Preco?
 
comment Osobny prispevok

21.11.2017 22:10:19

Vážená pani Mikušková,
súhlasím s Vami. Poslanci nič konkrétne neuviedli. Po prečítaní prispevkov p. Tunegu určite nie som jediný človek,ktorý zostal zhrozený z toho ako to na Bobote funguje.... A práve naopak,je dobré,že a to zverejňuje na fóre. Inak by sa občania nič nedozvedeli.
 
comment Anna Mikušková

20.11.2017 18:41:12

Aj ja Ťa pozdravujem Boris a prajem pekný večer.
No len takto si nebudeme predsa verejne dopisovať. Ďakujem Ti za link, vieš len ja som sa pýtala na konkrétne veci, žiže v čom bola zmluva nevýhodná - konkrétne. Tunega zistil určité skutočnosti a nedostatky a konkretizoval ich /však píšeme po slovensky/ a žiadal o vyjadrenie a stanovisko hlavného kontrolóra. Čiže zistil konkrétne veci, dal konkrétne vyjadrenie a čaká na VAŠE konkrétne vyjadrenie, čiže bod po bode a tak ako som aj ja napísala k jednotlivým odrážkam - presnejšie k otázkam PREČO.... žiadne konkrétne odpovede vyslovené neboli. A ešte niečo tiež som si robila taký malý prieskum ohľadom uzatvárania zmlúv prostredníctvom právnych zástupcov - podobné stavebné firmy ako Hydros Bánovce, sumy sa pohybovali od 100 až do 500 eur. Je len na zákazníkovi akého právneho zástupcu si vyberie a koľko je ochotný mu zaplatiť. Niečo podobné platí v majetko-právnom vysporiadaní pri rozvode manželstva, pokiaľ sa manželia nedohodnú, vypočítavajú sa % z majetku, ale vždy aj tam platí dohoda s právnikom. To len tak okrajovo. Anna Mikušková
 
comment Boris Michalička

19.11.2017 19:34:18

Pozdravujem Vás pani Mikušková,

pokiaľ ja viem ku všetkým bodom, ktoré uvádzate sa pani starostka, alebo poslanci už viackrát vyjadrili.
Zmluva na ktorú sa pýtate bola zverejnená už v roku 2014 vtedajším starostom pánom Tunegom a môžete si ju prezrieť tu: http://zverejnene.sk/files/upload/2014/zml_1417527896_40.pdf

comment Mikušková Anna

17.11.2017 20:50:24

Pekný sviatočný večer prajem.

Čítam si vyjadrenie poslancov obecného zastupiteľstva - neviem či všetkých, alebo iba niektorých. Na skutočnosti, ktoré zistil Ľubomír Tunega ste nič konkrétne neodpísali.

K oploteniu materskej školy:
- neuviedli ste dôvod prečo nebola zverejnená dokumentácia k výzve zo dňa 24.8.2015
- neuviedli ste prečo nebola zverejnená objednávka na tieto práce, prečo nebola zverejnená zmluva o dielo a
prečo nebola schválená obecným zastupiteľstvom
Čo sa týka samotnej faktúry dotazovala som sa na to na verejnom zhromaždení - faktúra neobsahuje žiadny rozpis prác, čo zistil aj Tunega - na toto ste nič neodpísali, napriek tomu, že starostka tvrdila opak.

Čo sa týka právnych služieb:
- napísali ste, že bola uzatvorená nevýhodná zmluva, mali ste ju zverejniť a konkretizovať v čom je nevýhodná a prečo
- prečo nebolo na tieto právne služby výberové konanie
- prečo nebola zverejnená objednávka a zmluva
- prečo to nebolo schválené obecným zastupiteľstvom
Na verejnom zhromaždení som sa pýtala čoho sa tieto právne služby týkali, čo konkrétne bolo riešené - aký problém. Na toto ste neodpovedali ani mne na verejnom zhromaždení, ani teraz
Rovnako - odpredaj s.r.o.
Z tohto všetkého mi vychádza zavádzanie občanov - nehovoríte a nepíšete pravdu, aspoň ja to vnímam takto a preto som sa rozhodla napísať tento príspevok. Anna Mikušková

K právnym službám:

comment Poslanci OZ Bobot

13.11.2017 18:28:34

Oplotenie ZŠ a MŠ
------------------------------------------
Výberové konanie bolo urobené na oplotenie okolo celého areálu, avšak 2 firmy dodali ponuku iba na jednu časť oplotenia, preto boli z konania vylúčené keďže nesplnili podmienky obce. Následne vybraný dodávateľ realizoval zákazku po častiach (dve z troch) ako sme dostávali dotácie z Úradu vlády SR:
Rok 2015: dotácia 7.100 EUR - platba 7.900 EUR
Rok 2016: dotácia 7.000 EUR - platba 7.700 EUR
Z peňazí obce bola uhradená iba povinná spoluúčasť 10%.
Tretia časť dotácie zatiaľ neprišla, takže ani obec nič viac neplatila a nerealizovala zvyšok plota.


Právne služby
------------------------------------------
Dôvodom potreby dobrého právnika bolo, že bývalý starosta obce Ľubomír Tunega uzatvoril za obec tesne po prehratých voľbách 25.11.2014 nevýhodnú zmluvu s Hydros Bánovce nad Bebravou na sumu: 892.017,15 EUR.
Odmena za poskytovanie právnych služieb:
Vyhláška 655/2004 Z. z., Podielová odmena - § 7, odsek (2): Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci. Obec Bobot uhrádzala 1 % z hodnoty celej bytovky.


Bobot - Stav, s.r.o.
------------------------------------------
Obecné zastupiteľstvo v stanovisku hlavnej kontrolórky z 12.4.2015 dostalo informáciu, že firma je stratová pre obec a je nástrojom na odčerpávanie obecných financií. Preto zastupiteľstvo schválilo jej zrušenie.
Vymazanie firmy z obchodného registra by obec stálo ďalšie náklady, takže starostka obce našla ešte výhodnejšiu alternatívu, t.j. jej odpredaj, čo sa aj stalo.

comment Ľubomír Tunega

05.11.2017 20:55:59

Žiadosť o nahliadnutie a sprístupnenie dokladov obce Bobot v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211 / 2000 Zb.

Dňa 5.10. 2017 mi na základe mojej žiadosti bolo umožnené nahliadnutie do nasledovných dokladov obce Bobot:

FAKTÚRA ZA ZHOTOVENIE OPLOTENIA ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY V BOBOTE. DOKLADY SPOJENÉ S VEREJNOU SÚŤAŽOU, ALEBO PRIESKUMOM TRHU PRE ZADANIE A OBJEDNANIE SI TÝCHTO SLUŽIEB.

Pri nahliadnutí do uvedených dokladov som zistil nasledovné:

Za zhotovenie oplotenia Základnej a materskej školy v Bobote boli vystavené faktúry firmou:
Tibor Baška, Mudroňova 1667/5, 020 01 Púchov. Prvá faktúra bola vystavená v decembri 2015 na sumu 7.900,- € a druhá faktúra v decembri 2016 na sumu 7.700,- €. Rozpis prác a materiálu je len na faktúre. K faktúre neexistujú žiadne prílohy ako dodacie listy za materiál, výkazy o pracovných výkonoch a subdodávkach. Čiže tak ako uviedla pani starostka na verejnom zhromaždení, že ku každej faktúre je priložený dodací list, ktorý obsahuje podrobnejší rozpis položiek nie je pravdou.

Veľmi závažnou skutočnosťou je, že výberové konanie na zhotovenie oplotenia prebehlo nasledovným spôsobom:

Výzva na verejné obstarávanie na rekonštrukčné práce ,, Oplotenie Základnej školy s materskou školou Bobot - oprava “ bola zverejnená 10.8. 2015 a cenové ponuky od zhotoviteľov mali byť zaslané do 30.9. 2015.

Prílohou tejto výzvy, ktorá zverejnená nebola bola dokumentácia s dátumom 24.8.2015
„ VÝZVA NA PREDPOKLADANÚ HODNOTU ZÁKAZKY ZHOTOVENIA OPLOTENIA V SUME 7.900,- € “

Dňa 2.12. 2015 sa uskutočnilo výberové konanie s členmi výberovej komisie:
Ing. Boris Michalička
Ing. Pavol Koreň
Ing. Juraj Jánošík
Ing. Peter Gardián
na výber dodávateľa zhotovenia oplotenia základnej školy s materskou školou Bobot-oprava.


Ponuky na zhotovenie oplotenia zaslali nasledovné firmy:
- JF real, s.r.o. Jelenec Šumina 43, 951 73 Jelenec, konateľ Jozef Fitina s cenovou ponukou zhotovenia oplotenia v sume 6.457,75 €

- M plot, s.r.o. Závadská cesta 5925/32, 917 01 Trnava, konateľ Martin Pavlík s cenovou ponukou zhotovenia oplotenia v sume 9.292,28 €

- Tibor Baška, Mudroňova 1667/5, 020 01 Púchov s cenovou ponukou zhotovenia oplotenia v sume 22.689,47 €

- IVAN, s.r.o. Nosice 158, 020 01 Púchov, konateľ Radoslav Ivan s cenovou ponukou zhotovenia oplotenia v sume 23.340,- €

Vybraná bola firma Tibor Baška, Mudroňova 1667/5, 020 01 Púchov s cenovou ponukou zhotovenia oplotenia v sume za 22.689,47 €

Firmy s nižšími cenovými ponukami boli zo súťaže z nepochopiteľných dôvodov vyradené.
PODOTÝKAM , ŽE MALA BYŤ VYBRANÁ FIRMA S PREDPOKLADANOU HODNOTOU ZÁKAZKY 7.900,- €.

Podľa môjho názoru táto súťaž, alebo výber dodávateľa a zhotoviteľa oplotenia prebehol účelovo v prospech vopred známej firmy a v tejto súťaži neboli dodržané pravidlá a zásady spravodlivej súťaže. Okrem toho si myslím, že ponuka zhotoviteľa, ktorý bol vybraný a oplotenie zhotovil a ešte pravdepodobne bude zhotovovať je nadhodnotená a predražená. Som presvedčený, že tu dochádza k nehospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami štátu a obce.

Na uvedenú zákazku bola vystavená len objednávka č.17/2015 s dátumom vystavenia 14.12. 2015 v zmysle cenovej ponuky firmy: Tibor Baška, Mudroňova 1667/5, 020 01 Púchov, v cene zhotovenia oplotenia v sume 22.689,47 €. Táto objednávka vôbec nebola zverejnená tak, ako to má byť v zmysle zákona.

Na uvedenú zákazku v hodnote 22.689,47 € v čase objednania t.j. 14.12. 2015, ani v čase výberu vo výberovom konaní 2.12. 2015 obec také finančné prostriedky pridelené nemala a nemá ani dodnes.
Na uvedenú zákazku nebola uzavretá žiadna zmluva o dielo a suma za zhotovenie oplotenia tak isto nebola schválená obecným zastupiteľstvom.FAKTÚRA ZA PRÁVNE SLUŽBY SPOJENÉ S VÝSTAVBOU BYTOVÉHO DOMU A JEJ PRÍLOHY. DOKLADY SPOJENÉ S VEREJNOU SÚŤAŽOU, ALEBO PRIESKUMOM TRHU PRE ZADANIE A OBJEDNANIE SI TÝCHTO SLUŽIEB.

Dňa 23.2. 2016 bola vystavená faktúra č. 2016005 firmou: (advokátom) Juraj Klimčo – advokát, Trenčianske Teplice 9, 914 51 Trenčianske Teplice. Táto faktúra mala dátum splatnosti 8.3. 2016 a prijatá bola 17.3. 2016.
Text faktúry: Faktúra za právne služby v právnej veci bytového domu s. č. 367 zap. na LV č. 1000 pre K. Ú. Bobotská Lehota t. č. vo vlastníctve Hydros Bánovce s.r.o.

Množstvo: 4
j. cena: 2.173,00
EUR celkom: 8.692,00

Základ 874.480,- €
1 úkon 2.173,- €
4 úkony 8.692,- €

Text úkonov: (prevzatie a príprava, rokovanie s protistranou, prepracovanie dodatku, prepracovanie zmluvy)
K faktúre neexistujú žiadne prílohy. Na uvedené právne služby v právnej veci Bytového domu s. č. 367 neexistuje žiadna zmluva ani objednávka.

Na uvedené právne služby neexistuje žiadny výber ani prieskum trhu.

Právne zastupovanie a ešte s takou vysokou sumou 8.692,- € nebolo schválené Obecným zastupiteľstvom.

Tak ako uviedol na verejnom zhromaždení pán poslanec, zástupca pani starostky, Ing. Boris Michalička , že suma 8.692,- € za právne služby tvorí iba jedno percento z celkovej sumy a právnik mohol žiadať od objednávateľa províziu za svoje služby až do výšky 20 % z celkovej sumy, nie je pravda. V texte faktúry sa nič o percentách nepíše a žiadne zmluvné podmienky o percentách za právne úkony dohodnuté neboli. Obec zastúpená štatutárom starostkou obce si takéto služby neobjednala, ani zmluvne nedohodla, napriek tomu ich zaplatila.


DOKLADY SPOJENÉ S ODPREDAJOM SPOLOČNOSTI BOBOT – STAV, s.r.o.
Spoločnosť Bobot – Stav, s.r.o. ( majetok obce Bobot ) bola odpredaná za 1,- €. Novým majiteľom sa stala Natália Špačková, bytom Drietoma č. 90. Nové obchodné meno spoločnosti je ,, Maharbhata s.r.o. “

- Spoločnosť bola odpredaná za smiešnu cenu 1,- €, len náklady na založenie spoločnosti stály cca 900,- €.

- Predaj spoločnosti Bobot – Stav, s.r.o. obecného majetku vôbec nebol ponúknutý na odpredaj a tento predaj nebol zverejnený zákonným spôsobom.

- Predaj spoločnosti Bobot – Stav, s.r.o. obecného majetku nebol schválený obecným zastupiteľstvom. Tento obecný majetok nebol predaný zákonným spôsobom.

Musím skonštatovať, že podľa môjho názoru vo všetkých troch prípadoch, v ktorých som mohol nahliadnuť do uvedených dokladov, došlo k závažným nedostatkom a porušeniam zákona. Z tohto dôvodu budem žiadať hlavného kontrolóra obce, aby preveril uvedené skutočnosti, aby zaujal stanovisko k týmto zisteniam a aby dodržal zákonný postup hlavného kontrolóra obce Bobot.

 
comment dôchodca

31.10.2017 11:45:18

Ďakujem pani starostke, pracovníkom obce aj všetkým ,čo sa pričinili za pekné chvíle na našom posedení dôchodcov. Dobre sme sa cítili a aj deti z našej školy nás rozveselili. Pochutili sme si na výbornej večeri a dokonca máme aj pekné darčeky. ďakujeme.
 
comment Ľubomír Tunega

18.09.2017 09:36:59

Príspevok, reakcia na zápisnicu z verejného zhromaždenia obce Bobot

Vážená pani starostka a obecné zastupiteľstvo.

Keďže sa zatiaľ zo zdravotných dôvodov nemôžem zúčastniť na obecnom zastupiteľstve a reagovať ako občan obce v diskusii na zhotovenie zápisnice z verejného zhromaždenia občanov obce Bobot konaného 29. 4. 2017, robím tak teraz prostredníctvom tohto listu vzhľadom k tomu, že v zápisnici sú uvedené diskusné príspevky občanov, ktorých otázky a odpovede na ne sú zapísané zavádzajúco, neúplne a hraničia s klamstvom, musím takto reagovať.

Bc. A. Mikušková poukázala na zlý stav jazierka za domom smútku.
Odpoveď: „Pani starostka skonštatovala, že o zlom stave jazierka vie, no OÚ nemá pracovníkov, ktorí by pravidelne zabezpečovali jeho veľmi náročnú údržbu“. Vážená pani starostka, keby ste mali o tento obecný majetok vôbec nejaký záujem, tak jeho pravidelná údržba by určite náročná nebola. Pracovníkov máte na OÚ dosť. Nechali ste jednoducho jazierko a areál okolo neho zanedbať.

Bc. A. Mikušková ďalej uviedla, že faktúry zverejnené na stránke sú neúplné, neobsahujú žiadny podrobnejší rozpis jednotlivých prác a služieb. Konkrétne mala na mysli faktúry za oplotenie ZŠ a MŠ v sume 15.600,- € a faktúry za právne služby v sume 8.692,- € - čoho sa týkali akých právnych služieb, či obec vyhlásila nejaké výberové konanie, alebo verejnú súťaž na tieto zákazky, lebo na stránke obce nič nenašla. Pýtala sa aj na skutočnosť či zhotoviteľ oplotenia MŠ a ZŠ – fyzická osoba /podnikateľ / Tibor Baška je príbuzný p. Bašku – predsedu VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja a prečo sa tieto práce – v druhej etape robili až v decembri, keď už mrzlo. Ďalej sa pýtala, prečo neboli oslovení podnikatelia z našej obce alebo okolitých obcí na zhotovenie tohto oplotenia.

Odpoveď: Pani starostka poznamenala, že faktúry sú zverejnené v takej podobe, ako boli vystavené a obsahujú všetky náležitosti v zmysle zákona. Zároveň pripomenula, že ku každej faktúre je priložený dodací list, ktorý obsahuje podrobnejší rozpis položiek. Na margo oplotenia ZŠ a MŠ p. starostka poznamenala, že v súlade so zákonom prebehol prieskum trhu, z ktorého OZ vybralo najvhodnejšieho kandidáta a upresnila, že finančné prostriedky na realizáciu nového oplotenia ZŠ a MŠ nepochádzali z vlastných zdrojov obce, ale z dotácie ministerstva financií, ktorú sa jej podarilo získať.
Pani zapisovateľka Mgr. A. Dúcka vôbec v zápisnici neuviedla otázku, že prečo zhotovenie oplotenia okolo ZŠ a MŠ vykonávala firma Tibor Baška z Púchova a či táto firma, alebo jej vlastník nie je náhodou nejaký príbuzný p. Bašku predsedu VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pani starostka uviedla, že to nie je žiadny príbuzný p. Bašku.

Prečo neboli oslovené firmy z blízkeho okolia, aj priamo ľudia z obce, napríklad prednú kovanú bránu do areálu ZŠ a MŠ, zhotovil zadarmo a sponzorsky občan obce Bobot p. Rau a ostané oplotenie to boli absolútne jednoduché stavebné práce, ktoré by urobil hocikto a za podstatne nižšiu cenu. Zhotovenie plota doteraz stálo 15.600,- € a to ešte nie je celková suma.

Ďalej bola položená otázka, ktorá taktiež nie je uvedená v zápisnici, súvisiaca s faktúrou za právne služby. Konkrétne, že koľko stálo právne zastupovanie p. starostky v súdnom spore s bývalým riaditeľom ZŠ. Pani starostka odpovedala, že obec za jej zastupovanie neplatila nič. Tu chcem iba uviesť, že právne úkony spojené s výstavbou bytovky stáli 8.692,- € a právne úkony v zastupovaní p. starostky v dlhodobo vlečúcom sa spore nestáli nič. Čo je podľa môjho názoru veľmi zaujímavé.

Vzhľadom k tomu, že údaje tak ako uviedla p. starostka, že ku každej faktúre je priložený dodací list, ktorý obsahuje podrobnejší rozpis položiek nie sú zverejnené. Tak isto nie je zverejnený prieskum trhu v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, žiadam obec Bobot o nahliadnutie do dokumentácie súvisiacej s týmito faktúrami a verejným prieskumom trhu a objednania si týchto služieb. Dátum a čas pripravenia tejto dokumentácie oznámim na Obecný úrad v Bobote v dostatočnom časovom predstihu, tak aby som nikoho neobmedzoval v jeho práci.

Na záver svojho diskusného príspevku sa Bc. A. Mikušková vyjadrila k otázke prehratého súdneho sporu s bývalým riaditeľom Mgr. Trebichalským, s ktorým OU Bobot rozviazal pracovný pomer pre porušenie pracovnej disciplíny. Bc. A. Mikušková vytkla starostke aj poslancom OZ, že si vopred nepreverilo fakt, aké následky bude mať toto prepustenie ani to, či obec v súdnom spore neprehrá vysokú sumu peňazí. Obec totiž zaplatila za odškodné a súdne trovy 11.199,20 €. Ďalej uviedla, že Mgr. Trebichalského vôbec osobne nepozná a nemá informácie, ani znalosti o výkone jeho funkcie ako riaditeľa a vyučujúceho a preto položila otázku, či bola vykonaná inšpekcia z odboru školstva a s akým záverom, prečo tento výsledok nebol vzatý na vedomie a záväzný pre ďalšie konanie zo strany obce. Nakoniec položila poslancom otázku, či by takto rozhodli aj vtedy, keby sa jednalo o ich peniaze a nie obecné, pretože tieto finančné prostriedky mohli byť použité na lepšie a dôležitejšie veci potrebné v obci.

Pred odpoveďou na túto otázku ešte zaznel diskusný príspevok p. A. Fialu, ktorý pani zapisovateľka Mgr. A. Dúcka zase zámerne vynechala, pretože p. A. Fiala slovne napadol a obvinil p. Bc. A. Mikuškovú z nejakého zosnovania alebo dohody a prípravy otázok na toto verejné zhromaždenie. Zareagovala na to s otázkou, či to myslí vážne, že predsa ako občan má právo klásť otázky a verejné zhromaždenie je zvolávané aj za týmto účelom.
Podotýkam , že ani ja ani p. Bc. A. Mikušková sme nevedeli či vôbec niekto z nás na toto verejné zhromaždenie príde a bude sa na niečo pýtať.

No a tu je odpoveď pána Ing. P. Koreňa na poslednú otázku p. Bc. A. Mikuškovej. Pán poslanec Ing. P. Koreň poznamenal, že obec išla do tohto súdneho sporu aj s vedomím, že prehrá. Považovala totiž za prvoradé, aby pán Trebichalský nebol viac zamestnancom OU. Ísť do súdneho sporu s vedomím že ho prehráte je to isté, ako do súdneho sporu vôbec neísť, čím by ten katastrofálny výsledok ktorý ste dosiahli mohol byť úplne iný.
Poslankyňa a zapisovateľka Mgr. A. Dúcka podala na objasnenie rozsiahlu interpretáciu s jasným zámerom. Potvrdila, že inšpekcia zo strany odboru školstva bola neohlásená a nezistila žiadne nedostatky. Ja osobne som položil otázku, koho teda rešpektujte, keď nie je pre Vás záväzné ani stanovisko školskej inšpekcie, ani rozhodnutie súdu.

Tu chcem pripomenúť ešte jednu dôležitú skutočnosť.
Vážená Mgr. A. Dúcka, ako ste sama seba nazvali skúseným pedagógom. Ako je to možné, že ste opomenuli jednu dôležitú skutočnosť a to, že predtým než bol vo výberovým konaní na riaditeľa ZŠ úspešný pán Mgr. Trebichalský, bolo výberové konanie v ktorom bola úspešná p. Mgr. Petríková, ktorú som aj riadne do funkcie riaditeľa ZŠ vymenoval. Vy a Vám blízky ľudia v rade školy, ste ma doslova podviedli, preto že ste mi navrhli kandidáta na riaditeľa školy Mgr. Petríkovú, ktorá nespĺňala kvalifikačné predpoklady a síce v tom, že mala absolvovanú atestáciu pre materské školy, ale nie pre základné školy. Čím sa stalo to, že bola do funkcie riaditeľa ZŠ vymenovaná nezákonne a musela byť z tejto funkcie odvolaná. Táto kandidátka Vám do partie pasovala. Podotýkam, že túto skutočnosť zistil vtedajší ekonóm OU p. Bc. Lukáš Jonis pri stanovovaní jej platového výmeru. Tento kandidát Vám vyhovoval a p. Mgr. Trebichalský, ktorý splnil všetky kvalifikačné predpoklady, do Vašej partie nepasoval, tak ako aj ja som bol pre Vás nevhodný. Urobili ste pre to všetko, zneužili ste rodičov aj deti aby ste nás odstránili. To je celý výsledok a jeho následky v obci. Stále sa snažíte len o jediné, a to vnucujete ľuďom v tejto obci názor , ktorý zastávate len Vy a Vám blízky ľudia a dokonca si dovoľujete manipulovať s verejným dokladom a zápisnicou. Ako skúsený pedagóg - ako sama seba nazývate, keď bola riaditeľkou ZŠ p. Mgr. Petríková, ktorá musela byť odvolaná, ste absolvovali nespočetné množstvo telefonátov v pracovnej dobe a cez vyučovanie žiakov v trvaní 30 až 40 minút na telefónnej linke základnej školy obce Bobot. Prosím Vás, čo ste vtedy riešili ako skúsený pedagóg.

Odpoveď: Pána poslanca a zástupcu starostky Ing. Borisa Michaličku, na otázku ohľadom vysokej ceny za právne úkony spojené s výstavbou bytovky v sume 8.692,- €.
Ing. Boris Michalička sa vyjadril k výške sumy za právne úkony spojené s výstavbou bytovky. Uznal, že občanom sa právom zdá byť suma 8.692,- € vysoká, no zároveň poznamenal, že podľa právnych noriem má právnik právo žiadať od objednávateľa províziu za svoje služby až do výšky 20% z celkovej sumy. Suma, ktorú zaplatila za právne úkony naša obec, tvorila iba jedno percento z celkovej sumy.

Tak ako sa vyjadril p. Ing. Boris Michalička k sume 8.692,- € za právne úkony spojené s výstavbou bytovky, tomu neverím. Nie je uvedené z akej sumy sú percentá vypočítané a o aké právne úkony sa jednalo. Nehovoriac o tom, že v konečnom dôsledku to zaplatia nájomníci bytov pretože sa to dostane do ceny zaplatenej za cenu výstavby bytovky. Na zhromaždení som uviedol, že takúto vysokú sumu ani jedna obec v našom regióne za právne úkony spojené s výstavbou bytovky nezaplatila. To ste tak isto v zápisnici neuviedla.
K ostatným bodom verejného zhromaždenia sa už vyjadrovať nebudem.

Vami napísaná zápisnica, je účelová, zavádzajúca a pravdivé skutočnosti ste v nej neuviedli.

S pozdravom Ľubomír Tunega, v Bobote 18. 09. 2017
 

1 2 3 4 5 .. 8 | >>

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
Village history

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Read more »
Opening hours municipality
Help & Support

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »