Fórum

back Naspäť

Meno (nick): obecný príspevok
Text príspevku:
VOĽBY A DEMOKRACIA

Dnes, 18.3.2017 sa konalo zasadnutie zhromaždenia členov pozemkového spoločenstva Urbariát Bobot – Lehota, kde bodom programu zasadnutia, okrem iného, bola aj voľba členov výboru a členov dozornej rady. Počet členov výboru je päť, dozorná rada má troch členov. Boli zvolení členovia návrhovej a volebnej komisie. Keď nadišiel čas volieb nových členov výboru a dozornej rady, predseda návrhovej komisie prečítal kandidátov na členov výboru a členov dozornej rady. Boli to členovia starého výboru a starej dozornej rady, ktorých navrhol „výkonný“ výbor spoločenstva. Problémom nebolo to, že to boli členovia starého výboru a starej dozornej rady ale to, že bolo kandidátov na členov výboru a členov dozornej rady práve toľko, koľko bolo v oboch orgánoch voliteľných miest. Načo sme volili členov návrhovej a volebnej komisie ? Voľba v zmysle výberu znamená napr. zo siedmich vybrať päť. Vybrať z piatich päť nemožno nazvať voľbou. Takej voľbe chýba elementárna logika. Tak som sa prihlásil za kandidáta do dozornej rady. Svojím návrhom som spôsobil „ zdržanie“ v programe zasadnutia, ale dal som voľbám punc, že sa jedná o voľby, o výber 5. zo 6. Získal som priazeň menšieho počtu z prítomných členov spoločenstva oproti víťazom. Na záver v diskusii som ešte položil otázku : „ Prečo správy, predkladané nižšími orgánmi spoločenstva na zhromaždení členov spoločenstva, nie sú vopred zverejnené na webovej stránke spoločnosti ?“. Predseda výboru i dozornej rady argumentovali tým, že „výkonný“ výbor spoločenstva má zato, že členovia spoločenstva majú dosť možností sa k informáciám dostať. Obaja zabudli, že najvyšším orgánom spoločnosti je zhromaždenie členov spoločnosti, ktoré práve jednalo. Správna odpoveď by bola : „ Môžeme dať o otázke hlasovať “ . Moja odpoveď by bola, že netreba. Tou správnou otázkou by predsedovia potvrdili, že rozumejú litere zákona o pozemkových spoločnostiach - § 14 (1) zákona.

I takéto môžu byť nuansy v chápaní demokracie.

Ďakujem za pozornosť.
člen urbariátu A. Doktor
Dátum vytvorenia: 2017-03-18 18:31:51

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »