Fórum

plus Pridaj príspevok

comment Anton Doktor

04.11.2012 22:44:14

Ako sme slávili 680. výročie prvej písomnej zmienky ( ďalej len ppz) o našej obci a Hodové slávnosti v roku 2012 ?
(pre organizátorov osláv 690. výročia ppz o našej obci)
V nedeľu 4.11.2012 som na úradnej tabuli obce uvidel Program Hodových slávnosti a osláv 680. výročia ppz ..... , čo som si vysvetlil tak, že sa ešte všetko ( v skutočnosti nič) na webových stránkach obce o oslavách nepovedalo ( nenapísalo). Preto niekoľko postrehov.
1. Program osláv bol bohatý.
2. Hodové slávnosti „zatienili“ oslavy 680. výročie ppz o našej obci.
3. Spojenie hodového veselenia a osláv 680. výročia ppz do areálu TJ Tatran, nebolo šťastné riešenie.
4. Priebeh osláv vo farskom Kostole sv. Michala bol dôstojný.
5. Kultúrny program osláv ( až na vystúpenie žiakov MŠ a ZŠ ) nám zabezpečovali hosťujúci „ cudzinci“.
6. Pre občanov obce, rodákov z Bobota a ostatných návštevníkov webovej stránky obce sa obec prezentovala tým, že s písaním veľkých písmen vo vlastných menách má problém.

Podrobnejšie :
K bodu 1.
Príhovor starostu obce má drobné nepresnosti ( nie založenie obce ale ppz ) a bol pojatý obecne. S niektorými tvrdeniami sa dá polemizovať ( napr. ... vzdelávanie našich detí a mládeže – iste je dôležité ( MŠ a ZŠ) ale v USA viac ako 40% milionárov nemá vysokoškolské vzdelanie ). Máme možnosť porovnávať „ písomné dokumenty“ z osláv 650. výročia ppz s 680. výročím ppz. Ak odhliadneme od vplyvu ideológie, má dokument k 650. výročiu ppz vypovedaciu hodnotu i dnes. Bolo by zaujímavé „ vyčísliť“ ako sa za 30 rokov obec zmenila ( počet obyvateľov, veková štruktúra, vzdelanostná úroveň, počet postavených nových, resp. rekonštruovaných domov, zamestnanosť v obci atď.).
Šálka je vhodná pozornosť, fotoobrázok obce je zdanlivo elegantný, ale prakticky väčšina domov nerozoznateľná. ( Iba na okraj spomeniem / na základe informácií správcu webovej stránky obce/ aký pohľad na obec nám „dnes“ poskytol Google )
K bodu 2. a 3.
Kým Hodové slávnosti sú spájané s hodovaním a zábavou ( kolotoče, futbal, guláš pivo, tanečná zábava), oslavy 680. výročia ppz sú oslavy kultúrne spojované s recitáciou básní, vystúpením spevokolu či baletu . Preto vystúpenie žiakov MŠ a ZS, žiakov ZUŠ Veľké Uherce ale i Boboťanky malo byť na pódiu KD.
K bodu 5.
Je na zamyslenie, čím by obyvatelia našej obce prispeli v rámci kultúrneho programu osláv 690. výročia ppz ?
K bodu 6.
Vždy, keď sa stretnem s pravopisnou chybou na dokumente vydanom nejakým úradom, kladiem si otázku či dokument nečítali viacerí úradníci a či nikto na chybu neprišiel. Kladiem si i inú otázku : Aký vplyv na súčasnosť, na súčasných obyvateľov obce ( v tomto konkrétnom prípade) má skutočnosť, že sa v obci narodil M. Rešetka, že v obci dlhé roky pôsobil P.G.Hlbina. A vôbec, aký význam má „bohatá história“ obce pre dnešok ? A ešte mám jednu otázku : v obci máme učiteľov v MŠ a ZŠ, máme občanov povolaním učiteľov. Čo tak, dať si pri tak významných výročiach „ skontrolovať“ napísaný text?

Ďakujem za pozornosť A. Doktor
 
comment Daniel Čerňanský

06.05.2012 21:02:05

Vážený občan a občianka( ktorý sa nevedia podpísať).
rád by som reagoval na vaše mylné názory.
1.v otázke odpredaja pozemku pod bytovkou 319. Asi neviete, že tento pozemok prešiel do vlastníctva obce až po niekoľkoročnom úsilí obyvateľov tejto bytovky. Zadarmo. Obec potom len odpredáva ludom, ktorý tam bývajú a nemôžu za chybu zodpovedného pracovníka pri výstavbe ktorý si nesplnil svoju povinnosť. Aj napriek podla vás symbolickej cene si myslím . že je to velmi dobrý zárobok pre obec za prácu niekoho iného
2. ohľadom presťahovania lekárov. Hlavným dôvodom ich presťahovania bola úspora financií na energiách a prerábanie strediska na sociálne byty sa spomínalo len ako jedna z alternatíva využitia, nie však ako hlavná.
3. pokiaľ ide o byty alebo pozemky, ja sám mám záujem o takýto pozemok alebo byt a už dlhú dobu sa snažím presvedčiť našich zástupcov, aby obec vybudovala stavebné pozemky alebo postavila nájomnú bytovku, prípadne bytovku v ktorej by byty následne odpredala. Bohužiaľ, ich odpoved bola, že stavebný pozemok si má zabezpečiť každý sám, pretože je to velmi pracné, vybudovať novú ulicu a na nájomné byty alebo byty na odpredaj nemá obec peniaze a je to velmi rizikové pretože nie sú záujemci. Napriek všetkému , čo tu píšete toto povedali pán starosta a ludia podporujúci stahovanie zdravotníctva.

Ak sa rozhodnete reagovať na tieto moje slová, budem len rád,avšak prosím vás podpíšte sa. Rád by som vedel kto so mnou nesúhlasí a pomohlo by mi to aj v presviedčaní zodpovedných o pomoci v našom spoločnom záujme, možnosti bývania v našej obci. Ďakujem

comment občanka

24.04.2012 15:37:38

Milý občan..Tak ako aj Ty som a aj a chcem byť občankou obce Bobot a tiež nesúhlasím s našimi poslancami,ale treba si najprv zistiť,ktorý z poslancov sú proti zlúčenie škôlky a školy a sú to aj Tý istí poslanci,ktorý nechcú aby bolo stredisko presťahované na obecný úrad a aby stredisko slúžilo Nám mladým ľuďom na nový začiatok,na nové byty!!!Treba si položiť otázku či obec potrebuje takýchto poslancov,ktorý len maria snahu Nášho starostu a poslancov,ktorý chcú niečo pre túto obec urobiť a pomôcť mladým ľuďom!!!!

comment občan

18.04.2012 21:13:18

Vážené obecné zastupiteľstvo,
po prečítaní poslednej zápisnice mi dovoľte, aby som v krátkosti zareagoval na dianie v našej obci, ktoré veľmi súvisí s vašim hlasovaním. To akým spôsobom ste zahlasovali za zlúčenie našich škôl sa mi zdá úplne proti tomu, aby to bolo v prospech detí a občanov našej obce. Je zarážajúce, že vás nepresvedčili argumenty starostky z obce Svinná, riaditeľky školy v Motešiciach a dokonca ani list, ktorý bol zaslaný obci od spoločnosti, ktorá spracováva projekty pre získanie finančných prostriedkov z eurofondov. Všetky obce okolo nás, kde došlo k zlúčeniu škôl sú teda zrejme tí hlúpi a my tí najmúdrejší.
To, že ste bez problémov zahlasovali za odpredaj pozemkov pre vlastníkov bytov bytovky č. 319 za viac ako symbolickú sumu je veľmi pekné, ale že neviete zahlasovať za kúpu pozemkov, ktoré by mohli slúžiť pre tých čo ešte ani len byt a teda ani bývanie nemajú, to je viac ako nehorázne. Prosím vás, v prospech koho a za čo ste hlasovali?
Ja ako občan, ktorý by v tejto obci chcel bývať či už v byte, ktorý mohol vzniknúť na zdravotnom stredisku alebo v dome, na ktorý mi mohla obec poskytnúť pozemok za priateľnú cenu a táto cena by nemusela byť len symbolická, som vašim počínaním a hlasovaním úplne odpísaný alebo ak chcete úplne bez šance na bývanie.
Obec, a teda aj obecné zastupiteľstvo by malo pre občana vytvárať všetky možné podmienky na bývanie v našej obci.
 

16.12.2011 15:21:52

Musím pochváliť peknú vianočnú výzdobu v obci. Fakt sa mi páči. Konečne táto dedina rozkvitá...
 
comment veronika

19.11.2011 14:09:17

Dobrý deň, chcela by som oznámiť,že dnes sme našli v parku pri miestom cintoríne mrtveho psa, ktory patril panovi Alojzovi Kyselicovi, ktorého včera vo večerných hodinách zrazilo auto a pravdepodobne ho tam vyhodil. Je to dosť nevhodné aby sa zbavil psa takýmto spôsobom, nakoľko do parku sa chodia hrať aj deti, Dúfam, že to nejako vyriešite. Ďakujem
 
comment Anton Doktor

13.11.2011 17:28:23

Dobrý deň, vážení spoluobčania. Obecne sa tvrdí, že obyvatelia obcí majú k sebe bližšie, sú si ústretovejší ako obyvatelia miest. Pred piatimi rokmi som sa vrátil bývať do rodiska a viackrát som zapochyboval o pravdivosti tohoto tvrdenia. Teraz, v týchto dňoch, som zažil príhodu, ktorá umenšila moje pochybnosti. Deň pred Sviatkom všetkých svätých ( v pondelok ) som cestoval autom do Trenčína. V TN som zistil, že mi chýba digitálny fotoaparát, ktorý som si so sebou vzal. Keď som si spätne spomenul na prípravu na cestu a zastávky cestou, dospel som k zisteniu, že fotoaparát som stratil na ceste na Bobote, alebo v TN na parkovisku Baumax-u, alebo na Cintorínskej ulici. Problém bol v tom, že fotoaparát nebol môj a boli na ňom zábery z dovolenky majiteľa fotoaparátu. V stredu som dvakrát prešiel " cestu autom " v obci, viackrát som prehľadal auto, tašku i kabát, ktorý som mal na ceste. Ale fotoaparát nikde. Napriek tomu som " dúfal a veril " , že sa fotoaparát nájde. Stále som ho mal " pred očami ". Po racionálnom zvážení situácie som išiel na obecný úrad a poprosil p. Bartošovú, aby zverejnila oznam, ze sa " stratil " digitálny fotoaparát zn. Olympus a zadal inzerát do Pardón-u. V pondelok dopoludnia mi volala p. Bartošová, že na obecný úrad nálezca priniesol digitálny fotoaparát Olympus. Nálezcom bola p. Zita Závodská, rod. Koreňová, ktorej ďakujem za to, že si môžem zlepšiť názor na spolužitie občanov našej obce. A. Doktor P.S. Aby som naplnil obsah sekcie Fórum, rád si prečítam Vaše názory na spolužitie občanov v našej obci.
 
comment Administrátor

25.09.2011 00:00:00

Vážení návštevníci, Predstavujeme Vám miesto, na ktorom môžete diskutovať bez obmedzenia aké bolo doteraz v knihe návštev. Môžete tu uviesť akokoľvek dlhý názor, resp. text. Pevne veríme, že to nebudete zneužívať a budú sa tu objavovať vecné a konštruktívne návrhy, resp. zaujímavé diskusie zo života našej obce, resp. rekcie na aktuálne otázky. Budeme sa tešiť na Vaše príspevky!
 

<< | 1 .. 4 5 6 7 8 |

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »