Zápisnice OZ

Upozornenie Na zobrazenie daných súborov potrebujete program, ktorý podporuje čítanie pdf súborov. Napríklad program Adobe Reader, ktorý si môžete stiahnuť na týchto linkách: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html, http://tahaj.sme.sk/software/164

Kategória:

Zápisnica z 24.04.2015 Zápisnica z 24.04.2015

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 24.04.2015

Pridané: 29.04.2015 15:32:02

Zápisnica zo 17.04.2015 Zápisnica zo 17.04.2015

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 17.04.2015

Pridané: 27.04.2015 21:50:05

Zápisnica z 28.03.2015 Zápisnica z 28.03.2015

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 28.03.2015

Pridané: 05.04.2015 20:07:54

Zápisnica z 06.03.2015 Zápisnica z 06.03.2015

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 6.3.2015

Pridané: 18.03.2015 07:52:55

Zápisnica z 23.01.2015 Zápisnica z 23.01.2015

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 23.01.2015

Pridané: 02.02.2015 16:17:53

Zápisnica z 02.01.2015 Zápisnica z 02.01.2015

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote konaného dňa 02.01.2015

Pridané: 14.01.2015 08:01:02

Zápisnica z 12.12.2014 - nenadobudla právoplatnosť Zápisnica z 12.12.2014 - nenadobudla právoplatnosť

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 12.12.2014

Pridané: 13.01.2015 07:51:07

Zápisnica z 12.09.2014 Zápisnica z 12.09.2014

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 12.09.2014

Pridané: 23.09.2014 14:17:54

Zápisnica z 11.08.2014 Zápisnica z 11.08.2014

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 11.08.2014

Pridané: 20.08.2014 14:02:02

Zápisnica z 27.06.2014 Zápisnica z 27.06.2014

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 27.06.2014

Pridané: 10.07.2014 14:31:25

Zápisnica z 16.05.2014 Zápisnica z 16.05.2014

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 16.05.2014

Pridané: 26.05.2014 09:08:15

Zápisnica z 12.03.2014 Zápisnica z 12.03.2014

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 12.03.2014

Pridané: 24.03.2014 08:59:04

Zápisnica z 22.01.2014 Zápisnica z 22.01.2014

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 22.01.2014

Pridané: 03.02.2014 07:11:27

Zápisnica z 13.12.2013 Zápisnica z 13.12.2013

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 13.12.2013

Pridané: 23.12.2013 13:29:55

Príloha č. 3 - Návrh rozpočtu obce Bobot na rok 2014 Príloha č. 3 - Návrh rozpočtu obce Bobot na rok 2014

Kategória: Obecný úrad

Príloha č. 3 Návrh rozpočtu obce Bobot na rok 2014 je súčasťou zápisnice z 29.11.2013

Pridané: 10.12.2013 11:29:11

Príloha č. 2 - Návrh VZN 3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Bobot na rok 2014 Príloha č. 2 - Návrh VZN 3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Bobot na rok 2014

Kategória: Obecný úrad

Príloha č. 2 Návrh VZN 3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Bobot na rok 2014 je súčasťou zápisnice z 29.11.2013

Pridané: 10.12.2013 11:26:51

Príloha č. 1 - Návrh na zmenu rozpočtu 2013 Príloha č. 1 - Návrh na zmenu rozpočtu 2013

Kategória: Obecný úrad

Príloha č. 1 Návrh na zmenu rozpočtu 2013 je súčasťou zápisnice z 29.11.2013

Pridané: 10.12.2013 11:25:20

Zápisnica z 29.11.2013 Zápisnica z 29.11.2013

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 29.11.2013

Pridané: 10.12.2013 11:23:36

Zápisnica z 18.10.2013 Zápisnica z 18.10.2013

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 18.10.2013

Pridané: 25.10.2013 07:36:22

Zápisnica z 23.09.2013 Zápisnica z 23.09.2013

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 23.09.2013

Pridané: 02.10.2013 09:31:43
<< | 1 2 3 4 5 6 7 | >>

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »