Full notice

back Naspäť

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Category: Obecný úrad | Subcategory: Oznamy obecného úradu
Link: POZVÁNKA OZ
 
back Zobraziť galériu

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bobote, ktoré sa uskutoční dňa 8.9.2023 o 19.00 hod v zasadačke obecného úradu.


Návrh programu rokovania OZ:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu OZ
3. Kontrola uznesení
4. Úprava rozpočtu za II. kvartál 2023
5. Vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci
6. Pridelenie nájomného obecného bytu BD č.367
7. Rôzne
8. Záver


Ing. Marcela Bartošová
starostka obce

Pridané: 06.09.2023 07:23:01

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
Village history

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Read more »
Opening hours municipality
Help & Support

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »