Full notice

back Naspäť

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Category: Obecný úrad | Subcategory: Oznamy obecného úradu
 
back Zobraziť galériu

Pozvánka na OZ 16.02.2024

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bobote, ktoré sa uskutoční dňa 16.2.2024 o 19,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Návrh programu rokovania OZ:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu OZ
3. Kontrola uznesení
4. Úpravy rozpočtu IV. kvartál 2023
5. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja združenia obcí Mikroregiónu Machnáč – Inovec 2024 - 2030
6. Rôzne
7. Záver

Ing. Marcela Bartošová
starostka obce


Pridané: 09.02.2024 13:33:38

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
Village history

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Read more »
Opening hours municipality
Help & Support

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »