Full notice

back Naspäť

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Category: Obecný úrad | Subcategory: Oznamy obecného úradu
 
back Zobraziť galériu

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 8.12.2017.

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bobote, ktoré sa uskutoční dňa 08.12.2017 o 18.00 hod v zasadačke obecného úradu obce Bobot.

Návrh programu rokovania OZ:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie VZN č.3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobot
4. Schválenie rozpočtu obce Bobot na rok 2018
5. Prehodnotenie obstaraného majetku – rozhodnutie o zmarených investíciách 2011 - 2016
6. Rôzne
7. Záver

Danka Ďuriačová
starostka obcePridané: 01.12.2017 20:24:45

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
Village history

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Read more »
Opening hours municipality
Help & Support

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »