Full notice

back Naspäť

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Category: Obecný úrad | Subcategory: Oznamy obecného úradu
 
back Zobraziť galériu

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16.2.2018.

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bobote, ktoré sa uskutoční dňa 16.2.2018 o 18.00 hod v zasadačke obecného úradu obce Bobot.

Návrh programu rokovania OZ:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie zmeny rozpočtu IV. štvrťrok 2017
4. Schválenie Komunitného plánu obce Bobot
5. Schválenie odpredaja pozemku pri autobusovej zástavke Ludoprint
6. Došla pošta
7. Rôzne
8. Záver

Danka Ďuriačová
starostka obcePridané: 09.02.2018 13:54:35

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
Village history

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Read more »
Opening hours municipality
Help & Support

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »