Anzeige detail

back Naspäť

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Kategorie: Obecný úrad | Unterkategorie: Oznamy obecného úradu
 
back Zobraziť galériu

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13.4.2018.

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bobote, ktoré sa uskutoční dňa 13.4.2018 o 19.00 hod v zasadačke obecného úradu obce Bobot.

Návrh programu rokovania OZ:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie prílohy č.1 k VZN č.2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku školstva
4. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – zberný dvor Bobot
5. Došla pošta
6. Rôzne
7. Záver

Danka Ďuriačová
starostka obcePridané: 06.04.2018 11:11:38

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
Historie des Dorfes

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Mehr lesen »
Amtsstunden das Gemeindeamt
Hilfe & Support

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »