Full notice

back Naspäť

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Category: Obecný úrad | Subcategory: Oznamy obecného úradu
 
back Zobraziť galériu

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21.9.2018.

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bobote, ktoré sa uskutoční dňa 21.9.2018 o 19.00 hod v zasadačke obecného úradu obce Bobot.

Návrh programu rokovania OZ:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie úprav rozpočtu II. kvartál
4. Schválenie návrhu VZN č.2/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Bobot
5. Schválenie návrhu Zmluvy o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky
6. Došla pošta
7. Rôzne
8. Záver

Danka Ďuriačová
starostka obcePridané: 14.09.2018 10:48:37

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
Village history

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Read more »
Opening hours municipality
Help & Support

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »