Full notice

back Naspäť

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Category: Obecný úrad | Subcategory: Oznamy obecného úradu
 
back Zobraziť galériu

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bobot dňa 1.12.2018.

V zmysle §12 ods. 1 a §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bobote, ktoré sa uskutoční dňa 1.12.2018 o 15.00 hod v prízemnej triede Materskej školy Bobot.

Návrh programu rokovania OZ:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Informácia predsedu volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Bobot z 10.11.2018
3. Sľub novej starostky obce
4. Sľub nových poslancov obecného zastupiteľstva
5. Príhovor starostky obce
6. Voľba návrhovej komisie
7. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadanie Obecného zastupiteľstva
8. Zástupca starostky obce
9. Plat starostky obce
10. Voľba členov do rady MŠ a ZŠ za zriaďovateľa
11. Voľba komisií, ich zloženie a činnosť
12. Rôzne
13. Záver

V Bobote, 23.11.2018

Danka Ďuriačová
starostka obcePridané: 23.11.2018 13:26:58

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
Village history

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Read more »
Opening hours municipality
Help & Support

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »