Detail oznamu

back Naspäť

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Kategória: Obecný úrad | Podkategória: Oznamy obecného úradu
 
back Zobraziť galériu

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 12.4.2019.

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bobote, ktoré sa uskutoční dňa 12.4.2019 o 19.00 hod v priestoroch materskej školy na prízemí.

Návrh programu rokovania OZ:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie návrhu VZN č.1/2019 o zápise dieťaťa na plnenie školskej dochádzky a výške príspevkov v školských zariadeniach + príloha č. 1 k VZN
4. Schválenie uznesenia o vysporiadaní miestnych komunikácií obce Bobot od Slovenského pozemkového fondu
5. Schválenie odpredaju pozemku parcela C-KN č. 387/12 k. ú Bobotská Lehota vo výmere 17 m2
6. Došlá pošta
7. Rôzne
8. Záver

Danka Ďuriačová
starostka obcePridané: 08.04.2019 08:46:29

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »