Full notice

back Naspäť

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Category: Obecný úrad | Subcategory: Oznamy obecného úradu
 
back Zobraziť galériu

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 8.11.2019.

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bobote, ktoré sa uskutoční dňa 8.11.2019 o 18.00 hod v zasadačke Obecného úradu.

Návrh programu rokovania OZ:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie úprav rozpočtu za III. kvartál 2019
4. Schválenie výdavkov z rezervného fondu obce
5. Schválenie municipálného úveru
6. Správa hlavnej kontrolórky
7. Došlá pošta

Danka Ďuriačová
starostka obcePridané: 04.11.2019 15:24:15

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
Village history

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Read more »
Opening hours municipality
Help & Support

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »