Detail oznamu

back Naspäť

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Kategória: Obecný úrad | Podkategória: Oznamy obecného úradu
 
back Zobraziť galériu

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2019.

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bobote, ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2019 o 18.00 hod v zasadačke Obecného úradu.

Návrh programu rokovania OZ:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie návrhu rozpočtu obce Bobot na roky 2020-2022
4. Schválenie návrhu VZN č.3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Bobot
5. Schválenie návrhu VZN č.2/2019 o organizácií miestneho referenda v obci Bobot
6. Došlá pošta
7. Rôzne
8. Záver

Danka Ďuriačová
starostka obcePridané: 10.12.2019 10:46:56

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »