Anzeige detail

back Naspäť

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Kategorie: Obecný úrad | Unterkategorie: Oznamy obecného úradu
 
back Zobraziť galériu

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2020

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bobote, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2020 o 18.00 hod v zasadačke Obecného úradu.

Návrh programu rokovania OZ:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2021
4. Schválenie návrhu VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobot
5. Schválenie čerpania výdavkov z rezervného fondu
6. Rôzne
7. Došlá pošta
8. Záver

Danka Ďuriačová
starostka obce


Pridané: 07.12.2020 22:02:01

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
Historie des Dorfes

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Mehr lesen »
Amtsstunden das Gemeindeamt
Hilfe & Support

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »