Detail oznamu

back Naspäť

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Kategória: Obecný úrad | Podkategória: Oznamy obecného úradu
 
back Zobraziť galériu

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 3.12.2021.

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bobote, ktoré sa uskutoční dňa 3.12.2021 o 18.00 hod v sále kultúrného domu.

Návrh programu rokovania OZ:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie návrhu VZN č.2/201 –prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Bobot
4. Schválenie návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. Schválenie návrhu rozpočtu obce Bobot 2022-2024
6. Návrh zmluvy o budúcej zmluve – Novostavba bytového domu v obci Bobot
7. Rôzne
8. Došlá pošta
9. ZáverDanka Ďuriačová
starostka obcePridané: 10.10.2021 13:36:20

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »