Detail oznamu

back Naspäť

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Kategória: Obecný úrad | Podkategória: Oznamy obecného úradu
 
back Zobraziť galériu

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 18.6.2021.

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bobote, ktoré sa uskutoční dňa 18.6.2021 o 19.00 hod v zasadačke obecného úradu.

Návrh programu rokovania OZ:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie záverečného účtu za rok 2021
4. Schválenie stanoviska k záverečnému účtu za rok 2021 a plán kontrol hlavnej kontrolórky
5. Schválenie úprav rozpočtu I. kvartál 2021
6. Schválenie odpredaja obecných pozemkov parcela č.188 k. ú Bobotská Lehota, parcela č.654/5 a parcela č. 79/4 k. ú Bobot
7. Schválenie vstupu obce Bobot do „MAS“ – občianske združenie, miestna akčná skupina so sídlom Mníchova Lehota
8. Rôzne
9. Záver

Danka Ďuriačová
starostka obcePridané: 14.06.2021 11:44:12

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »