Detail oznamu

back Naspäť

Zariadenia pre seniorov Sv. Kataríny Labouré

Kategória: Obecný úrad | Podkategória: Oznamy obecného úradu
Linka: Zariadenia pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
 
back Zobraziť galériu

Zariadenia pre seniorov Sv. Kataríny Labouré, Hviezdoslavova 230, Bošany (linka na webstránku zariadenia vyššie).


Hlavným cieľom zariadenia je zabezpečiť kvalitný a plnohodnotný život v seniorskom veku. Poskytnúť klientom v ubytovacom zariadení odbornú a profesionálnu starostlivosť v oblasti sociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti, v oblasti sociálneho poradenstva a záujmovej činnosti.

ZPS je zriadené v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov /ďalej len zákona/.
V zariadení sa podľa § 35 poskytuje celoročná pobytová sociálna služba:

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.,

alebo

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a potrebuje poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení z iných vážnych dôvodov

Poskytujeme
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. ubytovanie
5. stravovanie
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
7. osobné vybavenie

Zabezpečujeme
1. záujmová činnosť
2. ošetrovateľská starostlivosť

Utvárame podmienky na úschovu cenných vecí.

Podmienky prijatia do Zariadenia pre seniorov
Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona o sociálnych službách.
Pred podaním žiadosti do Zariadenia pre seniorov si musí občan (žiadateľ) podať „ Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, na sociálnom oddelení Mestského úradu, alebo Obecnom úrade v mieste trvalého bydliska. Prílohou k žiadosti je „Lekársky nález“.

Obec vystaví lekársky a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorých bude vydané „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“.
Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a stanovení stupňa, si občan podá osobne, alebo písomne „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb“ v našom zariadení pre seniorov.
Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na mestskom, alebo obecnom úrade v mieste trvalého bydliska.

Ak budete potrebovať pomoc pri vybavovaní žiadostí, radi Vám pomôžeme telefonicky alebo e-mailom, nakoľko sa momentálne internetová stránka pripravuje.

Bližšie informácie podajú:

riaditeľka zariadenia
Mgr. Iveta Duchoňová
Tel. kontakt: 0911 171 525
Email: iveta.duchonova@zpsbosany.sk

vedúca sociálno – zdravotného úseku
PhDr. Andrea Režová
Tel. kontakt: 0911 191 525
Email : andrea.rezova@zpsbosany.sk


Pridané: 09.03.2021 16:44:52

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »