Detail oznamu

back Naspäť

Riadne zhromaždenie členov spoločenstva - Urbariát Bobot I

Kategória: Urbariát Bobot I | Podkategória: Oznamy Urbariátu Bobot
 
Výbor Pozemkového spoločenstva Urbariát Bobot I, 913 25 Bobot zvoláva riadne zhromaždenie členov spoločenstva na deň 30. marca 2014, ktoré sa uskutoční od 13:00 hod. v Kultúrnom dome Bobot.

Ak je Vaša neprítomnosť nemožná, môžete za seba splnomocniť inú osobu, aby vystupovala vo Vašom mene.

Program:
1. Prezentácia, voľba komisií, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Správa o činnosti výboru a náčrt úloh na rok 2014.
3. Správa o hospodárení a návrh rozpočtu na rok 2014.
4. Správa dozornej rady.
5. Doplnenie a úpravy zmluvy o spoločenstve, stanov spoločenstva a ich schválenie.
6. Prerokovanie možnosti výplaty podielov z hospodárenia spoločenstva, ich výšky a spôsob výplaty.
7. Diskusia.
8. Prijatie uznesenia a záver.

Tibor Michalička, predseda spoločenstva

Splnomocnenie:
Dole podpísaný/á/......... nar. .........
týmto splnomocňujem p. ......... nar. .........
aby ma v plnom rozsahu zastúpil/a/ na rokovaní zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Urbariát Bobot I, 913 25 Bobot, konaného v Bobote dňa 30.03.2014
Podpis člena spoločenstva .........


Pridané: 10.02.2014 12:05:40

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »