Anzeige detail

back Naspäť

Oznam

Kategorie: Základná škola | Unterkategorie: Aktuality
 
back Zobraziť galériu

Hodnotenie žiakov

Na základe „Usmernenia ministra školstva na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“ a po prerokovaní s pedagogickou radou, riaditeľka školy rozhodla, že vyučovacie predmety: Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka, Vlastiveda a Prírodoveda budú hodnotené slovne v zmysle Metodického pokynu č. 22/2011.
Vyučovacie predmety: Informatika, Hudobná výchova, Telesná a športová výchova, Výtvarná výchova, Náboženská výchova, Etická výchova a Pracovné vyučovanie budú hodnotené slovom „absolvoval/a,“ keďže podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou.

Mgr. Alena Drábiková, riaditeľka školyPridané: 28.04.2020 14:31:53

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
Historie des Dorfes

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Mehr lesen »
Amtsstunden das Gemeindeamt
Hilfe & Support

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »