Detail oznamu

back Naspäť

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Kategória: Obecný úrad | Podkategória: Oznamy obecného úradu
 
back Zobraziť galériu

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva - 28.4.2023.

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bobote, ktoré sa uskutoční dňa 28.4.2023 o 19.00 hod v zasadačke obecného úradu.

Návrh programu rokovania OZ:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu OZ
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 1/2022 o mieste a zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a výške príspevkov v školských zariadeniach obce Bobot
5. Schválenie zmeny prílohy č.1 k VZN č. 1/2022 o mieste a zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a výške príspevkov v školských zariadeniach obce Bobot
6. Schválenie predaja obecného pozemku par. 387/22 k. ú Bobotská Lehota v zmysle § 9a ods. 8 písm. e.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov
7. Došlá pošta
8. Rôzne
9. Záver

Ing. Marcela Bartošová
starostka obcePridané: 28.04.2023 08:47:34

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »