Detail oznamu

back Naspäť

Výberové konanie - hlavný kontrolór obce Bobot

Kategória: Obecný úrad | Podkategória: Oznamy obecného úradu
Linka: Oznámenie o výberovom konaní
 
back Zobraziť galériu

Obecné zastupiteľstvo obce Bobot vypisuje výberové konanie na funkciu HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE BOBOT

v súlade s § 18a odst.2 a odst. 8 písm. c/ zák. č. 369/1990 z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Bobote č. 40/2009 zo dňa 18.09.2009
Určuje nasledovné podmienky, náležitosti prihlášky a požiadavky:
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Bobot, musí odovzdať písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 1. novembra 2009 na Obecnom úrade v Bobote v uzatvorenej obálke označenej Voľba hlavného kontrolóra.

Pracovný úväzok 1,5 hodiny týždenne
Požiadavky:
- Ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie
- Súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v zastupiteľstve
- Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- Profesionálny životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej pozície
- Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
- Znalosť základných noriem samosprávy

Výberové konanie bude 16.11.2009
Svoje písomné prihlášky je potrebné odovzdať na Obecný úrad Bobot, 913 25 Bobot č. 56
Obálku označte: VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ

Vyvesené v úradnej tabuli Obce Bobot dňa 06.októbra 2009
Uvedené vypísanie výberového konania nahrádza pôvodné výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra, nakoľko toto bolo v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


Pridané: 28.09.2009 15:27:02

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »