Detail oznamu

back Naspäť

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Kategória: Obecný úrad | Podkategória: Oznamy obecného úradu
 
back Zobraziť galériu

Pozvánka na OZ 15.12.2023

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bobote, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2023 o 19,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Návrh programu rokovania OZ:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu OZ
3. Kontrola uznesení
4. Zmluva o spolupráci - poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky s cieľom dosiahnutia finančnej úspory nákladov za elektrinu
5. Novela č. 1/2023 k Všeobecnému záväznému nariadeniu 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobot
6. Rozpočet obce Bobot na roky 2024- 2026
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
8. Rôzne
9. Záver

Ing. Marcela Bartošová
starostka obce


Pridané: 11.12.2023 08:20:25

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »