Dobrovoľný hasičský zbor Bobot

img
 


História
História Hasičského zboru v Bobote siaha až do roku 1894 čo je obdobie minimálne 4 generácií, preto prosím ospravedlňte, ak budú niektoré údaje skreslené alebo približné.

Žiaľ, nikto zo zakladajúcich členov už nie je medzi živými, preto sú poznatky čerpané z pamätí súčasných členov.

Je dôležité si pripomenúť, že v dobe založenia Hasičského zboru boli ešte dve obce, a to Bobotská Lehota a Bobot.

V obci Bobotská Lehota boli postupne Velitelia: Hôrka Ján, Šinský, Trnka Štefan, Fridrich Aladár, Pšenka E. Ďalší členovia boli Paška Ján, Dvorský Ján, Kyselica Štefan, Čahoj Michal a rada ďalších. V tej dobe vlastnili ručnú dvojkolesovú striekačku. V ďalších rokoch obec vlastnila motorovú striekačku DS-16.

V obci Bobot boli zakladatelia podľa kroniky títo členovia:
Gažo Augustín, Lexman Rudolf, Michalička Filip, Sláma Ján, Amerštein Florian, Šlesinger Šimon, Lexman Alojz, Hirt Anton, Doktor Štefan, Michalička Peter a Malásek Ján.

Pre pamätníkov spomenieme tiež postypných veliteľov: Milich, Lexman Alojz, Praš, Tinkel Anton, Vitázek Ján, Gunár Štefan, Lexman Ladislav. V tej dobe vlastnili dvojkolesovú ručnú striekačku, ďalej ručnú tzv. konskú striekačku, ktorú je vo funkčnom stave možnosť vidieť v garáži požiarnej zbrojnice, ďalej to bola PPS-8, DS-16, PPS-12, a terajšia cisternová automobilová striekačka CAS 25.

V roku 1974 došlo k zlúčeniu obcí Bobotská Lehota a Bobot, a tým i k zlúčeniu požiarnych zborov.

V súčasnosti má naša organizácia približne 60 členov z toho 11 dievčat a žien.

Najväčšie úspechy v našej organizácii sme dosiahli v roku 1987 keď sa naše požiarne družstvo umiestnilo na 2. mieste v okresnom kole v Hornom Srní a 1992 sa naše dievčatá zúčastnili v krajskom kole v Pezinku.

Zo súčasných úspechov spomenieme druhé miesto mladých požiarnikov na okresnej súťaži plameň v Trenčianskych Tepliciach v roku 1999 a takisto druhé miesto mužov zo súťaže v Motešiciach v roku 2005.

Súčasným veliteľom je Džubina Marian ml.z Bobota.

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »