Fórum

plus Pridaj príspevok

comment Občan

20.05.2024 17:48:23

Inak ten náš "máj" vyzerá jak zmoknuté kura, hrozné čosi.
 

21.03.2023 11:39:43

POZVÁNKA č.2
Ahoj Milí priatelia a priatelia zimných športov,
na základe priaznivých ohlasov a meteorológmi predpovedanej tlakovej níže nad Bobotom Vás pozývam na „korčuľovanie na rybník“ na hokejový štadión v Bánovciach nad Bebravou.
Ľadová plocha je prenajatá:
dňa 26.3.2023 (nedeľa) od 16:45 do 17:45
Pred nami je verejné korčuľovanie a po ňom je plánovaná hodinová údržba ľadu takže mám ústny prísľub, že môžeme prísť na ľad skôr (rátam cca 16 35 – na ľade už nesmie byť rolba, takže do šatní príďte ešte skôr 16:20.
Opäť máme k dispozícii dve šatne, kde sa môžete prezliecť, prezuť. Chalani (aj dievčatá) si môžu vziať hokejky a ak nás bude dosť môžeme si v jednej tretine zahrať hokej.
Na štadióne je zima (cca 3°C) treba tomu prispôsobiť oblečenie, priniesť teplé nápoje. Parkovanie pred štadiónom ulica „K štadiónu“ – odbočka z Trenčianskej cesty tesne pred ČS Slovnaft a stále rovno. Prípadne možno parkovať za plavárňou.
Nakoľko po poslednom zúčtovaní som skončil s mankom 30,-€ čo sa jednorázovo dá zniesť ale dlhodobo nie je udržateľné skúsim (tak ako je na Slovensku bežné) prehodnotiť vstupné pre dospelákov a výsledná cena vstupu je:
deti 2 €
dospelí 4 €
doprovod (nekorčuliari) - grátis
Teším sa na Vás Palo Koreň
 

08.03.2023 12:43:11

Ahoj Milí priatelia a priatelia zimných športov,
nakoľko tohtoročná zima bola skúpa na mráz, týmto Vás všetkých pozývam na „rodinné korčuľovanie na rybník“ na hokejový štadión v Bánovciach nad Bebravou. Prenajal som ľadovú plochu,
dňa 11.3.2023 (sobota) od 11:15 do 12:15 (treba prísť skôr, prezuť sa do korčúľ a o 11:15 už vyjsť na ľadovú plochu). Máme k dispozícii dve šatne, kde sa môžete prezliecť, prezuť. Chalani (aj dievčatá) si môžu vziať hokejky a ak nás bude dosť môžeme si v jednej tretine zahrať hokej.
Na štadióne je zima (cca 3°C) treba tomu prispôsobiť oblečenie, priniesť teplé nápoje. Parkovanie pred štadiónom ulica „K štadiónu“ – odbočka z Trenčianskej cesty tesne pred ČS Slovnaft a stále rovno. Prípadne možno parkovať za plavárňou a prejsť cca 80m.
Bohužiaľ štadión je treba zaplatiť, preto musíme prispieť:
deti 2 €
dospelí 3 €
doprovod (nekorčuliari) - grátis
V prípade doplňujúcich otázok mi kľudne zavolajte 0908/793 994.
Teším sa na Vás Palo Koreň
 
comment Ivana

22.01.2023 11:46:36

Som veľmi prekvapená a zároveň sklamaná ako slabo bolo v našej obci propagované referendum , žiadny rozhlas ,slabo označené miesto konania, niektorí nedostali ani oznam do schránky, kedy bude referendum .
Straší občania ani nevedeli ,že sa niečo deje. V iných obciach vyhrával rozhlas u nás ticho .....je to smutné .
Keďže väčšina občanov je spokojná , zrejme sa tešia z toho, že nám rastú ceny všetkého a znižuje sa životná úroveň....je to super!
 
comment Boža

14.06.2022 21:49:50

Prosím Vás nenašiel niekto čierne dioptrické okuliare v striebornom ošúchanom puzdre? Stratené v sobotu večer.
Ďakujem za info
 

11.10.2021 23:39:09


PRÁVNE VEDOMIE ( občana)

je súhrn právnych názorov a predstáv ľudí o práve a o jeho uskutočňovaní.

Čím viac vedomostí máme o práve a čím rozsiahlejšie sú naše názory na jeho uskutočňovanie, tým vyššie je naše právne vedomie.

PLATNÉ PRÁVO MUSÍ BYŤ POZNANÉ, ABY MOHLO OVPLYVŇOVAŤ ĽUDSKÉ SPRÁVANIE A UPRAVOVAŤ HO..
Platné právo musí byť (OBČANOM) poznané, aby mohlo ovplyvňovať správanie (občana) a upravovať správanie (občana).

DAŽĎOVÁ VODA

Kto sleduje dianie v našej obci prostredníctvom zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva možno si spomenie na spor, keď vlastník (č.1) jedného pozemku dažďovú vodu (zo strechy domu) rínou nasmeroval na pozemok iného vlastníka (č.2). Tento pozemok slúžil ako prístupová cesta k rodinnému domu vlastníka č. 2. Vlastník č.1 bagatelizoval sťažnosti vlastníka č.2 . Vlastník č. 1 porušil ustanovenia Občianskeho zákonníka, § 127 ods. 1, podľa ktorého ....... vlastník nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, .........

Po upozornení stavebnou komisiou vlastník č.1 odviedol dažďovú vodu potrubím pod zemou do potoka.

Dažďová voda môže byť predmetom nedorozumení susedov, najmä ak pozemky sú na svahu a v obci nie je celkom funkčná kanalizácia.
Ak pozemky vlastníkov sú na svahu a súhrnné zrážky sú viac ako 30mm môže zabrániť vnikaniu dažďovej vody do pivníc iba rýchle a priebežné odvedenie vody do uličnej kanalizácie. Ak tomu tak nie je, vzniká problém. Otázky typu : Môže sused za to, že veľa prší ? Nemôže ! Môže tiecť dažďová voda „ do kopca“ . Nemôže ! riešeniu problému s vodou nepomôžu. Bežne sa hovorí : „Každý má svoju pravdu“. Ale v spore o jednej veci môže mať každý svoj názor, nie pravdu. Pravda môže byť iba jedna. V prípade sporu v úvode mal pravdu vlastník č.2.

Ako potom riešiť spor susedov ohľadom dažďovej vody ? Právnici radia ( takmer v každých novinách či časopisoch)
I. Kontaktujte suseda a oznámte mu, v čom je problém. Ak je problém s komunikáciou napíšte mu a vysvetlite, čím porušuje vaše vlastnícke práva a navrhnite, aby k tomu zajal stanovisko.
II. Ak k diskusii nedôjde, pokúste sa nájsť niekoho, kto by sa ujal funkcie mediátora - sprostredkovateľa ; osobu, ktorej názor by rešpektovali obe strany sporu.
III. Obráťte sa na orgány obce, ak také existujú.
IV. Obráťte sa na súd

Súdy zverejňujú všetky rozsudky s právnou vetou (priradené k dotknutým §-om a zákonom) na portáli http://zakony.judikaty.info/.

Nájdený rozsudok pre výraz : zaobchádzanie s dažďovou vodou :
PRÁVNA VETA: Dažďovú vodu treba využívať, prípadne zneškodniť na tom pozemku, na ktorý spadla, preto zaobchádzanie s dažďovou vodou má byť také, aby dažďová voda spadnutá na jeden pozemok neuškodila druhému pozemku, predovšetkým pozemku susednému...Právna úprava v ust. § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka priznáva ohrozenému subjektu domáhať sa na súde, aby ohroziteľovi bola uložená povinnosť vykonať vhodné a primerané opatrenia na odvrátenie hroziacej škody, pričom vhodnosť a primeranosť týchto opatrení vždy závisí na okolnostiach

PLOT ČI DOM NA SUSEDOVOM POZEMKU

Pri vymeriavaní pozemku sa zistí, že plot alebo dom stojí (prečnieva) na susednom pozemku. V takomto prípade je niekoľko riešení :
- Možnosť zámennej zmluvy, ktorou sused za zabratý pás pozemku poskytne rovnakú výmeru zo svojho pozemku.
- Dohoda o predaji spornej časti pozemku
- Dohoda o prenájme spornej časti pozemku

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Jeseň je obdobie, keď nad dedinami vznikajú lokálne „hmly dymové“. Stačí sa rozhliadnuť z vrchu miestneho cintorína na našu obec. My obyvatelia, korí máme záhrady na hraniciach intravilánu obce porušujeme zákon, ale neobťažujeme susedov dymom ( pri správnom smere vetra ). Horšie to majú tí obyvatelia, ktorí bývajú popri hlavnej ceste. Nielen porušujú zákon, ale aj obťažujú susedov dymom. Čomu ale nerozumiem, je vykopať dva riadky zemiakov z desiatich, dať vňať na kopu, zapáliť a odísť. Vňať zo zemiakov po krátkom presušení, a spaľovaní v malých dávkach horí takmer ako suché konáre. Keďže viem, že spaľovať zemiakovú vňať, lístie z orechov je neekologické a protizákonné konanie, mám pritom výčitky svedomia. Spaľujem preschnutú vňať či lístie, prikladám na oheň vidlami po malých dávkach, teším sa keď plameň šľahá do výšky a bojím sa pokuty, ktorá môže byť až 1500 euro. Už aby sme mali v obci verejnú kompostáreň.

11.10.2021 A. Doktor
 

30.08.2021 11:21:22


oprava : posledný odsek

Pre tých, ktorí sa starajú o hroby svojich predkov (možno aj bez pomníka) a nemajú uzatvorenú zmluvu o prenájme hrobového miesta na bobotskom cintoríne UZATVORTE JU, aby tí čo Vás predišli odpočívali v pokoji.


30.08.2021 11:16:37


„ UŽ SA RÚBE V NAŠOM (MOJOM) LESE “ - už dosť dávno

Iste poznáte uvedené slovné spojenie v nadpise. Každý z nás raz zistí, že to platí aj o ňom. Vtedy si uvedomí, že sa musí rozhodnúť, kde bude jeho miesto posledného odpočinku, na miestnom cintoríne (?), a prenajať si od obce 110 x 250 cm (resp. 210 x 250 cm) ZEME na tzv. hrobové miesto. Ak to nespraví, budú to musieť urobiť jeho najbližší. Pamätám si na miestnych hrobárov aj na zhotovenie rámov hrobov pozostalými. To všetko je minulosťou. Od roku 2008 (vo väzbe na zákon o pohrebníctve) aj v našej obci je „organizovaný cintorín“ pod dohľadom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Znamená to, že celý pobyt na cintoríne sa riadi prevádzkovým poriadkom, ktorý bol (? ako VZN obce Bobot ) odsúhlasený poslancami obecného zastupiteľstva. Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska. (Cintorín je pietnym miestom, kde sa nevodia psy a chlapci nejazdia na bicykloch.)

Na webovej stránke našej obce je viacero poriadkov, napr. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, Prevádzkový poriadok Športovo - relaxačné centrum LIENKA, Prevádzkový poriadok viacúčelového športového ihriska s umelou trávou, Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice, Organizačný poriadok Obecného úradu Bobot ....., PREVÁDZKOVÝ PORIADOK CINTORÍNA tam nie je. Nahliadol som do webových stránok niektorých obci (odkiaľ mám spolužiakov) a prevádzkový poriadok pohrebiska včítane tlačiva ohlásenia stavebno-kamenárskych prác bol k dispozícii. V čase, keď sa rozpráva o digitalizácii styku občanov so štátnou správou a samosprávou by to malo byť samozrejmosťou.

Musím ale uviesť, že na webovej stránke našej obce je Virtuálny cintorín. Okrem plánu cintorína ( očíslova-ných hrobových miest ) možno zistiť mena a priezviska zosnulých a nájomnú zmluvu ( uhradenú / neuhradenú ). Z logiky veci vyplýva, že na hrobové miesta tých, ktorí zomreli do 31.12. 2008 a ich priezvisko je na pomníku napísané, by mali byť uzatvorené nájomné zmluvy od r 2008 do 2018 a od 2018 do 2028. Na moje prekvapenie tomu tak nie je. Ak niekto zomrel v roku 2006, nemôže byť nájomná zmluva od roku 2015 ! Ak nájomca ( živý) prišiel uzatvoriť zmluvu až v roku 2015, lebo v roku 2008 z akýchkoľvek dôvodov tak nespravil, v roku 2015 mala mu byť vystavená zodpovedným pracovníkom nájomná zmluvu s dátumom od 31.12.2008.
Našiel som nájomnú zmluva uzatvorená v roku 2004. (?)

Prevádzkový poriadok cintorína vyžaduje predložiť na obecný úrad tlačivo Ohlásenie stavebno-kamenárskych prác. Napriek tomu virtuálny cintorín zobrazuje nový hrob s informáciou – zosnulý v hrobe – neznámy, bez nájomnej zmluvy.

Ak istá časť hrobových miest má dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy rok 2008 (tak ako má byť), ako je možné že existujú zmluvy uzatvorené či neuzatvorené tak ako píšem v predchádzajúcich odsekoch ?
u o prenájme hrobového miesta na bobotskom cintoríne UZATVORTE JU, aby tí čo Vás predišli odpočívali v pokoji.

29.8.2021 A Doktor
P.S. Zaujímajme sa o veci verejné
 
comment Rasto

03.06.2021 12:52:36

Ahoj,
nasla sa "maceto-dyka" za obcou kto ju stratil nech sa ozve do diskusie sem.
Rasto
 

11.03.2021 20:09:09


Zber odrezkov a konárov

Na webovú stránku našej obce „nechodím“ každý deň. Za týždeň tak dvakrát. Zaregistroval som oznam o jarnom upratovaní na začiatku mesiaca apríl. Preto v pondelok, keď som videl z okna suseda nosiť odrezané konáre k bráne, ostal som prekvapený, či mi zlyháva pamäť. Prešiel som z „ prehľadu dennej tlače“ na webovú stránku obce a čítal oznam : Zber konárov 10.3..

V sobotu poobede, na moje požiadanie, mi ochotný a pracovitý Boboťan (MŽ) s celou rodinou zrezal starú marhuľu v prednej záhradke; drevo upratal a konáre traktorom vyviezol do zadnej záhrady. Spravil to tak rýchlo, že iba fotky v slede za sebou potvrdzujú, že marhuľa bola a už nie je. V duchu som si spomenul na otca, akoby mi hovoril: „ Režeš čo si nezasadil“ . A ja som sa bránil : „ Ja som nerezal“.

10.3. ráno som zavolal v zmysle pokynu na uvedené číslo: že mám zrezané konáre nie pred domom, ale v zadnej záhrade, že by som ich chcel odviesť dnes, lebo vo štvrtok má pršať a poobede cestujem do Trenčína. Podľa pokynu z OcÚ mal som sa obrátiť na pracovníkov obce, ktorí konáre odvážajú. Konárov bolo veľa, len na našej ulici ( Na Záhumní ), kým prišli k nášmu domu, naplnili dve vlečky. Z Trenčína som sa vrátil večer o 19.01.

Keď som dnes išiel do obchodu, pozrel som sa z dvora, či uvidím kopu konárov na vršku záhrady. Ma moje veľké prekvapenie konáre nebolo vidieť. Z obchodu som sa išiel pozrieť zblízka. Po konároch ani slychu. Akoby tam žiadne neboli. Píšem to tak dopodrobna preto, aby som sa rozlúčil s otcovou marhuľou a poďakoval pracovníkom obce MM a JM. ĎAKUJEM.

A. Doktor
 

05.03.2021 22:50:51

Pri kaplnke,smerom na JRD sa tvorí nové parkovisko pre osobné autá? Alebo je to bazár? Veľkokapacitné kontajneri sa posúvajú ďalej a ďalej k JRD.Ta kamere ktorá je na verejnom osvetlení sleduje koho? Zlodeja áut alebo nezodpovedných občanov,ktori robia neporiadok okolo kontajnerov viď. kontajner pri obecnom dome alebo pri pošte.Kto je za to zodpovedný?Ano,nezodpovedny občan obce.Ale načo je tam tá kamera!!!!
Čo sníma tá kamera!!!! Autá,c chodcov, bicyklistov, psov ,mačky :Super investícia!!!!!! "Stráži kaplnku"
Kto je zato zodpovedný?????????????????????
 

08.02.2021 09:54:01


BUĎME TOLERANTNÍ

V piatok 5.2.2021 o cca 8,05 som prišiel pred predajňu COOP Jednota. Bol som asi 3.- 4. v poradí. Na „parkovisku“ stála Octávia s českou ŠPZ, motor vozidla bol v chode a vodič za volantom sa zamestnával mobilným telefónom. Čas plynul a z predajne nikto nevychádzal. Prichádzali ďalší zákazníci, až sa počet zvýšil na 7-8 ľudí. Čakajúci začali komentovať prácu predavačiek : „Iba jedna je pri kase a druhá nosí zeleninu. To môže byť iba na Bobote. Na bicykli by som skôr nakúpila v Horňanoch. Seniori majú vyhradení čas od 9. hod a teraz chodia. “ Hnev ľudí sa prejavoval aj vo výbere slov. Schytala to aj vláda, potom testovanie na Covid, neprispôsobiví v Bánovciach, pokazený kotol kúrenia v chalupe a nakoniec aj krtko v školskej záhrade.

Do obchodu COOP Jednota chodím spravidla 2x za týždeň: v utorok a v sobotu keď mám objednaný 900gr. chlieb. Tento krát sa mi v utorok chlebík neušiel a 450gr. nevydržal do soboty. V stredu poobede som bol na očkovaní proti Covid v Trenčíne a vo štvrtok „tŕpol“ či bolesť ruky ustúpi. V piatok „hlad“ ( raňajky nemôžu byť bez chleba ) ma vyhnal do obchodu. Počúvajúc zlostné slová som si uvedomil, že som prišiel v nesprávny čas ( že sa zišlo veľa ľudí práve teraz ). Nehovoril som nič iba počúval. A na skle vedľa vchodových dverí čítal upozornenie: Buďme tolerantní, čas predaja od 9 do 11 je určený výlučne pre seniorov nad 65 rokov a piktogram muža a ženy s paličkou.

V obchode som rýchlo uložil veci do košíka a postavil sa do radu na pokladňu. Jedna z paní ( čo vonku kritizovala predavačky) po zaplatení pri odchode povedala : „vonku je rada ľudí. “ Keď som vyšiel z obchodu, pozdravil ma starší senior slovami : „ Žijeme, žijeme ?!“ Prikývol som a usmial sa do rúška. Prešiel som medzi pár ne-seniormi, dal nákup do košíka na bicykli a cestou som rozmýšľal ako sa ospravedlním ? Doma som bol pred 9. hodinou.

Vážení mladší spoluobčania, ktorí ste nakupovali v piatok 5.2.2021 v potravinách COOP Jednota v čase od 8.00 do 9,00h a stáli ste v rade za mnou, ospravedlňujem sa, že ste čakali kým ja nakúpim a možno Vás po 9.00 do predajne nevpustili. PREPÁČTE. Budem pozornejšie sledovať čas, aby sa to neopakovalo. A myslím to naozaj.

Keď som bol mladý na obranu starších som s obľubou používal tento výrok (od neznáme autora) :

STAROBE PATRÍ ÚCTA, AJ KEBY SI ZASLÚŽILA VÝPRASK PALICOU.


P.S. Buďme ohľaduplní (voči mladším) aj my skôr narodení. Boli sme tam asi traja či štyria?

A. Doktor 75+ 8.2. o 9.00h
 

17.08.2020 13:56:25

Dobrý deň,

tak ako ste kritizovali rozhodovanie JEDNÉHO starostu, máte teraz SEDEM "statočných".

Chválim ako pokrok: jeden je málo, chceme viac...

Len tak ďalej!
 

18.04.2020 15:53:17

Zavolaj 0919998877

comment Mokranova

13.04.2020 19:32:34

Dobry den, chcem sa spytat ci nahodou niekto dnes 13.4. cca 16.00 nenasiel panske hodinky zn.Hilfiger a cierny remen? Dakujem
 
comment Voľný cas

22.03.2020 13:41:24

Poďme do lesa, kde môžme zložiť ruska a posilňovať imunitu. Samozrejme nie v skupinkách, ale rodiny, ktoré spolu fungujú, deti sa mozu vyblázniť a keď budú mať šťastie, ako my, uvidia aj srnky a jelene. Krásny slnečný deň, škoda ho tráviť pred televízorom.
 
comment lenka michaličkova

01.02.2020 13:33:10

Prosím psíčkarov ,aby keď už chodíte na prechazdky so psami, neznamená to že keď vykonajú svoju potrebu na trávu , ktorá nieje ohradená, , aby ste tam nechali po vašom psovi exkrementy. Človek sa o to stará a jediné čo v poslednej dobe robíme je, že odpratávame po psoch h....
Upozornenie v takom smere :, keď už pes nemá na to aby rozmýšlal, je na majitelovi robiť to za neho, ale ako sa presviedčam denno denne asi je to pre niekoho ťažký pojem.Kto bude videný, bude to mať pred svojim domom.
 
comment Lucia Žitňanská

29.01.2020 11:31:56

Dobrý deň, Lucia Žitňanská, takmer som prišiel o život, keď moja štvorročná milenka zostala s inou ženou. Každý deň som plakal a triezvy, až kým to nebolo také zlé, že som prišiel o pomoc na internet. A videl som svedectvo kúzelníka, ktorý pomáha dáme menom Denisa Saková, a povedal som, že to skúsim, tak kontaktujem ho za pomoc a vrhá na mňa milostné kúzlo, ktoré používam pri získavaní mojej lásky späť a teraz som šťastná žena. Za to, čo si pre mňa urobil, neprestanem zdieľať tvoje dobré meno ľuďom tam za dobrú prácu, ktorú si pre mňa urobil. Dúfam, že Boh vám žehná, pretože mi pomáhate získať moju lásku späť. Je ideálne, keď som to publikoval v miestnych novinách pre Dr. Amiso v iných, aby som k nemu priviedol viac zákazníkov. , V prípade problémov so zdravím alebo vzťahom, tehotenstva alebo rakoviny, prípadov HIV alebo rozvodu, vymáhania dlhov, akýchkoľvek problémov, prestať plakať, láskavo kontaktujte Dr.Amiso na herbalisthome01@gmail.com a on je jedinou odpoveďou na všetky vaše problémy.
 
comment súčasnosť

24.11.2019 23:18:06


KULTÚRNY DOM V ŠIRŠÍCH SÚVISLOSTIACH

KULTÚRNY DOM a PRAVIDLÁ SLOVENSKÉHO PRAVOPISU

Dom kultúry alebo kultúrny dom je v súčasnosti zastaraný názov pre objekt určený na uspokojovanie kultúrnych potrieb a záujmov občanov, ktorého súčasťou je spravidla okrem klubovní aj viacúčelová sála..
Klubovne sú zariadenia miestneho významu, ktoré majú spoločenskú a záujmovú činnosť. Spolu so sálovým priestorom tvoria základnú skladbu kultúrneho domu . (wigipedia.sk)
Slovné spojenie kultúrny dom sa v lexikóne slovenského jazyka nenachádza. Je to spisovné slovo tak, ako Víťazný február. Ako môže byť dom kultúrny? Dom môže mať názov podľa rôznych hľadísk : malý alebo veľký, nízky alebo vysoký, rôzne farebný, tehlový alebo panelový, dedinský alebo mestský, obecný alebo verejný. Podľa užitia : dom obuvi, dom knihy, dom smútku ( nie smutný dom), dom služieb, obchodný dom.

V Pravidlách slovenského pravopisu, v časti Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách sa uvádza : názvy významných stavieb: – názvy budov, štadiónov, amfiteátrov, hradov, zámkov ,kaštieľov, názvy kostolov, chrámov, katedrál, kláštorov, sa píšu s veľkým písmenom.
V dokumentoch vydaných obecným úradom, ale nie len na nich, je Kostol sv. Mikuláša napísaný s malým „k“ a kultúrny dom s veľkým „K“. Čo to „hovorí“ o kultúre písaného slova ?

KD a PROJEKT FINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

Pred štyrmi rokmi obec v zastúpení starostky obce podala žiadosť na ministerstvo financií ( požiadala p. ministra ) o dotáciu 7 000 eur na opravu oplotenia areálu ZŠ a MŠ. Ako zdôvodnenie uviedla „že oplotenie je už po dobe životnosti v havarijnom stave a na jeho opravu nemáme dostatok vlastných finančných prostriedkov, nakoľko sme malá obec, máme nižšie rozpočtové príjmy v porovnaní s inými väčšími obcami v kraji“.
Odvtedy sa situácia zásadne zmenila. Teraz sa žiadosti o dotáciu pohybujú v stotisícových čiastkach. Vypracovanie projektov ( žiadostí ) o dotácie až po verejné obstarávanie (výber dodávateľa projektu) už vykonávajú špecializované organizácie splnomocnené starostami obcí. Je to nový biznis v podnikaní. Na projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov; obecný úrad a kultúrny dom v obci Bobot bola poskytnutá dotácia v čiastke viac ako 280 000 euro. Čerpanie finančných prostriedkov z Európskej únie je najvyššou prioritou našej vlády. Čím intenzívnejšie čerpáme ( míňame) európske peniaze, tým lepšie. Či míňame EU-peniaze aj efektívne, či nie sú iné potreby, kde by bolo míňanie EU-peňazí účelnejšie ?, nie je prioritou. ( Na Východnom Slovensku sú obce, ktoré nemajú vodovodnú sieť. Napriek tomu starostovia zatepľujú obecné úrady ).

Ozývajú sa hlasy, ktoré kritizujú čerpanie peňazí z EU na predražené projekty. „Európska únia nevytvára peniaze, za ktoré sa na Slovensku stavia. Iba ich prerozdeľuje a to veľmi zlým spôsobom.“ Viac na http://www.kosturiak.com /2018/09/30/skus-pracovat-eugen/.

Čerpanie finančných prostriedkov z Európskej únie je „bez – zásluhové“. Prácou, nutnou na získanie EU-peňazí, je napísanie žiadosti. Príslovie „ Bez práce, nie sú koláče“ stráca platnosť. Došlo na slová „veriacich“ lektorov marxizmu-leninizmu, že moja generácie bude žiť v komunizme (každému podľa jeho potrieb). Je to v praxi realizovaná idea komunizmu.

“ Všetko, čo sa v obci buduje z prostriedkov EU, robí sa „pre zlepšenie vybavenosti obce, vytvorenie podmienok na vzdelávanie, zlepšenie kultúrneho života a aktívny sociálny život obyvateľov obce Bobot “, píše sa v žiadostiach o dotácie.


KD a NÁVRATNOSŤ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Cieľom projektu Zníženie energetickej náročnosti verejných budov; obecný úrad, kultúrny dom v obci Bobot je zníženie spotreby elektrickej energie (EE) pri prevádzke. Keďže budovy sa aj zatepľovali, analyzujem spotrebu plynu (ZP) a EE. Schválený rozpočet obce na roky 2019 až 2021 nepočíta so znížením spotreby energie, napriek plánovanému ukončeniu projektu v 5/2019. Naopak, očakáva sa zvýšenie oproti očakávanej skutočnosti roku 2018. Očakávaná spotreba EE za rok 2018 bola oproti schválenej hodnote vyššia o 1500 €. Predpokladám, že len z dôvodu spotreby EE pracovníkmi vykonávajúcimi rekonštrukcii OcÚ a KD. Napriek tomu v rozpočte na roky 2020, 21 sa ďalej navyšuje. Z údajov za roky 2016 až 2018 sa dá odhadnúť, že bežná spotreba ZP ročne je v hodnote 6000 € a EE 2500 €.
Celková čiastka „ preinvestovaných finančných prostriedkov “ (dotácia 284 184 + 5% spoluúčasť obce ) je približne 300 000 euro. Ak by OcÚ a KD mali nulovú spotrebu ZP a EE, bola by návratnosť vložených finančných prostriedkov 300 tis deleno 8,5 tis = 35 rokov. Ak sa spotreba ZP zníži na polovicu teda 3000 € a EE na 0 € za rok, potom 300 tis deleno 5,5 tis = návratnosť 55 rokov ! To už poslanci OZ budú 80 roční dedkovia/babky (prajem im, aby boli čiperní). Za 55 rokov bude potrebné 3 x investovať do nákupu kotla na spaľovanie ZP aj do nákupu žiaroviek. V Nemecku domy ktoré sa zatepľujú musia mať návratnosť do 10 rokov, inak sa nezatepľujú. Podľa odborníkov ( Združenie EPS Slovenska republika) priemerný čas, za ktorý sa investícia do zateplenia vráti, sa pohybuje v rozmedzí 7 až 15 rokov.

KD + OcÚ NOVÉ CENTRUM OBCE ?

14. 6. 2019 OZ v Bobote ( okrem iného ) schválilo finančnú čiastku z obecných peňazí vo výške 6 000 euro na zakúpenie a montáž opony na javisko KD. Na opravu jám vo vozovke miestnych komunikácii, konkrétne na ulici Záhumnie ( od slova za humnami domov na hlavnej ceste) peniaze nie sú (už štyri roky).

Pre označovanie budov samosprávnych orgánov existuje odporúčania Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 203-2005/06626 z 30. júna 2005.. V blízkom kúpeľnom meste i v susednej obci sú označené budovy obecného úradu i školy tabuľami aj so štátnym znakom podľa tohto odporúčania (materiál smaltovaný plech). V „malej obci“ je to inak.

V knižnej publikácii 1000 cirkevných pamiatok Slovenska ( doplňujúci názov Najkrajšie sakrálne stavby, J. Lacika, 2012 ) je uvedený náš Kostol sv. Mikuláša. Farský kostol je historicky jedinou významnou budovou v našej obci, na ktorú by sme všetci Boboťania mali byť hrdí. Navštevovali ho naši otcovia a naše mami, ich otcovia a ich mami a aj ich otcovia a ich mami..... Ako to bude s návštevou našich vnúčat neviem. Zaujala ma báseň rumunskej poetky (Ana Blandianová) :
ZAVRETÉ KOSTOLY
Ako domy, ktorých majiteľ odišiel,
A nepovedal ako nadlho,
A nezanechal adresu.
Naokolo mesto
Krúži električkami a bicyklami,
Klaksónmi a reklamami,
Náhliaci sa obyvatelia
Predávajú a kupujú, predávajú a kupujú,
Jedia cestou
A kedy-tedy sa unavení
Pristavia na kávu
Pri stolíku na chodníku
Neďaleko katedrály z 11. storočia,
Na ktorú sa pozerajú, ale nevidia ju,
Pretože hovoria do telefónu,
A ani sa nepýtajú
Kto to kedysi býval
V takom veľkom dome.

V územnom pláne našej obce, kapitola 2.5.3 Ochrana pamiatkového fondu sa píše : „Pri obnove, dostavbe a novej výstavbe je potrebné zachovať priehľady na Kostol sv. Mikuláša, ako historickú dominantu obce “. Nemôže sa stať, že peniaze z EU prispením zvolených zástupcov obce „ zakryjú priehľady “ na Kostol sv. Mikuláša ?
Budujeme centrum obce v zmysle územného plánu, nákladom, ktorý zodpovedá označeniu „malá obec“ ?. Alebo naša obec už nie je malá ?

A. Doktor
Ďakujem za pozornosť.
 
comment spomienka

09.11.2019 11:12:59


KULTÚRNY DOM – DOM KULTÚRY ( KD)

KD A ŽIARA KOMUNIZMU

Keď som si prvýkrát na „multifunkčnej“ budove bývalej kinosály, občas divadelnej a tanečnej sály prečítal nápis KULTÚRNY DOM, spomenul som si na študentskú brigádu v bývalom Sovietskom zväze (r.1965). V skupine „čechoslovákov“ (19+1) vysokoškolákov som bol na výmennej brigáde v meste Charkov, dnes Ukrajina. Prácou brigádnikov bolo oberanie jabĺk. Sady (aj iného ovocia) boli rozsiahle ( povedané po našom, nemali konca ani kraja ). Jablone boli nízke, dali sa oberať zo zeme (vyšší brigádnici), nižší sa ľahko vyškriabali do koruny stromu. Černozem na Ukrajine sa nedala zahanbiť. Všade rástla burina do výšky spodných konárov stromov, iba pod korunami jabloní nie. A bolo tam veľmi teplo. Miestni komsomolci (u nás zväzáci) hovorili, že je v chládku nad 42 st. C. Smäd sa nedal uhasiť jablkami, preto miestny študent, nosil vedro /kýbeľ/ s vodou, aby sme mohli dodržiavať pitný režim, povedali by sme dnes. Volal sa Serjoža. My, študenti z Česko-Slovenska (ČSR) sme mali pocit, že sme viac ako domáci. ( Mali sme tesilové obleky a dederonové košele / vysvetlenie pre mladších: košele sa nemuseli žehliť / ). Raz skúšali Serjožu otázkou, čo si myslí o atentáte na JF Kennedyho, 35. prezidenta Spojených štátov amerických ( Dalas 1963 ). Neviem, či mal nejaké informácie, ale bol bystrý, tak sa vynašiel. Neskôr, pri inej príležitosti som sa ho zastal a stali sme sa kamarátmi. Pozval ma na izbu v internáte. Mal na stene reprodukciu Iľju Muromca od Ilji Repina a v poličke Marxov Kapitál.
Komsomolci nám organizovali denný program po práci. Tak sme hrali večer zápasy vo futbale a volejbale, vopred oznámené na plagátoch pod hlavičkou ČSR – CCCP. Časť brigády „práca“ skončila; v pláne bola návšteva Odesy na Kryme a Moskvy; kúpanie v Čiernom mori, Tretiakovská galéria a mauzóleum V.I.Lenina. A ešte predtým, spoločný kultúrny program v KD v rekreačnom stredisku vysokej školy neďaleko Charkova. Za ČSR účinkujúci - dievčatá, recitovali z románu/básne Eugen Onegin od Puškina : Ja vam pišú čivó že bóleje, što ja magu jiščo skazať ......., potom komsomolci predniesli nejaké budovateľské básne. Na záver odzneli slová : „Keď si v obci postavíme kultúrny dom, z jeho strechy uvidíme žiaru komunizmu.“
Komsomolci hovorili o žiare komunizmu nie ako o alegórii, ale o tom, čo ich čaká, v čo veria. Pre mladších musím uviesť ( učili nás v škole), že komunizmus je najvyššie štádium budovania socializmu. Komunistická spoločnosť sa riadi heslom: „Každý podľa svojich možností ( bude prispievať svojou prácou do spoločného) a každému podľa jeho potrieb ( každý bude dostávať zo spoločného, koľko bude on potrebovať ).“

Keď „ kultúrny program“ skončil nedalo mi, aby som Serjožovi nepovedal svoj názor, najmä, keď som bol presvedčený, že komunizmu stojí v ceste neprekonateľná prekážka a tou je vybudovanie materiálnej základne, aby každého potreby mohli byť uspokojené. Hovoril som, že u nás je vyššia životná úroveň, ľudia chodia do práce, vyrába sa, a predsa ľudia stoja v radoch pred obchodmi keď má prísť tovar, aby sa im tovar „ušiel“. Utópiou je predstava „Každému podľa jeho potrieb“. Človek prahne (chce mať) po hmotných statkoch. Chce mať zajtra viac, ako mal včera. On ma počúval, počúval a potom mi povedal: „ Anton, keď som robil maturitné skúšky, mal som jednu topánku hnedú a druhú čiernu, teraz mám obe čierne.“ Vedel som, že mu otec zahynul v II. svetovej vojne a mal iba mamu a sestru. Potom som už mlčal.

KD AKO SÚČASŤ BUDOVANIA VYSPELEJ SOCIALISTICKEJ SPOLOČNOSTI

Kulturní dům (zkratka KD, lidově kulturák) je název kulturně osvětového zařízení, zavedený po únoru 1948. Stavby kulturních domů se staly základnou pro politickou agitaci, osvětovou činnost a v dobovém slovníku nedílnou součástí budování vyspělé socialistické společnosti. Kulturní domy se měly stát součástí kulturní vybavenosti obcí a zároveň jejich dominantou.
V letech 1959-1989 sloužily kulturní domy k organizování kulturních, uměleckých a společenských akcí (např. hromadné oslavy svátku MDŽ, plesy, taneční zábavy, koncerty, divadelní představení), k propagandě socialistických myšlenek (schůze politických organizací, oslavy státních svátků), kulturně zájmové činnost (např. folklórní soubory, akce PO SSM), měly reprezentovat obec a nahradit jejich dominanty kostelů ..
S budováním socialismu, došlo také na budování veřejných staveb, sloužících socialistické kultuře. Kulturní dům se měl podle komunistických plánovačů stát společenským a klubovým střediskem pro všechny obyvatele vesnice či města. Základní funkcí KD bylo naplňování osvětové práce, která se stala „součástí budování vyspělé socialistické společnosti”.(wigipedie.cz)
Základním stavebním kamenem se stal zákon č. 52/1959 Sb. O osvětové činnosti, následně pak Usnesení vlády č. 3 z roku 1961, které rozpracovalo zásady rozvoje, úprav a výstavby kulturních zařízení klubového typu (KD)

Z KRONIKY OBCE BOBOT

O tom, že v našej obci bola skupina obyvateľov s pokrokovým zmýšľaním, operatívne reagujúca na potrebu budovania vyspelej socialistickej spoločnosti je zápis v kronike obce :
" 6. júna 1959 bol urobený prvý výkop na stavbe kultúrneho domu. Dávna túžba obyvateľstva našej obce sa touto skutočnosťou realizuje, nakoľko kultúrna vyspelosť našich pracujúcich je už na takej výške, že postrádanie moderného kultúrneho domu bolo veľmi citlivé. Je predpoklad, že v budúcom roku sa stavba aj ukončí. Tieto práce sa začali, keď vo vedení obce boli ako predseda MNV ( miestneho národného výboru / obecného úradu) s. Teodor Kobyda a ako tajomník MNV s. František Žembera. Je treba osobitne podotknúť, že najmä s. Žembera sa venoval a venuje s najväčšou obetavosťou organizovaniu brigádnickej svojpomoci pri stavbe kultúrneho domu a i sám fyzickou prácou dáva príklad ostatným. ... "

KD + OcÚ NOVÉ CENTRUM OBCE

V minulom roku obecné zastupiteľstvo našej obce schválilo dokument územný plán obce (uvádzam pre tých, čo to ešte nevedia). V ňom je definovaná centrálna zóna obce. Jej centrom je budova s nápisom KULTÚRNY DOM a obecný úrad.
Budova KD a obecného úradu je postavená na pozemku, ktorý majiteľom v roku 1958 obec Bobot ( zastúpená obyvateľmi s pokrokovým zmýšľaním – nazývali sa komunisti / súdruhovia ) vyvlastnila vo verejnom záujme. Roky 1958 a 2018. Rozdiel jeden ľudský vek. A predsa sú si v niečom podobné.

A. Doktor
Ďakujem za pozornosť.
 

1 2 3 4 5 .. 10 | >>

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »