Fórum

back Naspäť

Meno (nick): Nahnevaný občan a je nás viac
Text príspevku: Vážený pán Ing. Anton Doktor.
Veľa občanov je zvedavých ako Vám boli sprístupnené informácie, o ktoré ste žiadali obec, starostku obce - Vašu sympatizantku a čo ste zistili. Nuž, sprístupňovať informácie je pre starostku a obec asi veľmi náročné a ťažké. Po zverejnení príspevku 22.11. 2016 o výrobe a dodávke oplotenia základnej a materskej školy za 7.900,- € ešte v decembri 2015, zrazu po roku rýchlo tá istá firma v decembri 2016 a už v mrazoch robí ďalší plot a to dokonca betónový so železnými výplňami od hlavnej cesty. Prečo asi? Dovolím si tvrdiť, že v roku 2015 bol plot o tento ďalší plot predražený, a preto bol takto rýchlo po roku urobený. Vďaka príspevku a upozorneniu na nekalé konanie bol plot urobený, ale žiaden účel plniť nebude. Pretože živý plot , ktorý bol zničený, zachytával prach z hlavnej cesty. U nás je tendencia všetko živé a zelené zničiť, vyrúbať a vypíliť. Prosím Vás, aký to má všetko účel a zmysel? Veľmi som zvedavý a nielen ja, p. Ing. Anton Doktor, k akým informáciám sa dopracujete a čo zistíte, pretože po dvoch rokoch práce pani starostky v našej obci je skutočne veľa toho, čo je v rozpore so zákonom a spravodlivosťou.
Ak pani starostka reaguje na dotaz poslanca, že výrub stromov, drevín a krovín v parku pri cintoríne, ktorý nikto neschválil, bol realizovaný bezplatne, tak to nie je pravda. Pretože firma, ktorá výrub realizovala, vyťažila z výrubu cca 75 ton drevnej štiepky, za ktorú mohla zinkasovať cca 40,-€ za tonu, čo činní cca 3.000,- €. Nehovoriac o tom, že tento výrub spôsobil škodu a žiaden osoh. To vie každý obyčajný človek, nemusí to byť žiadny odborník.
Vážená pani starostka a obecné zastupiteľstvo. Ak najskôr nezmyselne vyrúbete tujovú alej na cintoríne a potom sa zbadáte, čo ste tým spôsobili a chcete to potom nahradiť veľkými kvetináčmi s neviem čím, tak to je skutočne otras, lajdáctvo znevažovanie práce tých, čo túto tujovú alej vysadili a starali sa o to, aby ten cintorín nejako vyzeral. No a samozrejme to budú finančné náklady, ktoré vôbec nemuseli byť. Teraz ten cintorín vyzerá skutočne prenádherne ako pristávacia dráha na mesačnej krajine.
Vážená pani starostka a obecné zastupiteľstvo, ak ste schválili v rozpočte obce na rok 2017 sumu 54.716,- € na nejaké bližšie nešpecifikované zámery rozvoja obce, to je skutočne zaujímavé a je to pod rúškom tajomstva. Som zvedavý , kde takúto finančnú čiastku z prostriedkov obce vyčarujete na rozvoj obce pri súčasnom hospodárení. Pretože na školu doplácate z dôvodu nízkeho počtu žiakov, čiže dotácie máte podstatne nižšie, ale zamestnancov máte, ako keby počet žiakov bol maximálny. Ak ste vybavili úver na odkúpenie bytového domu, prečo potom platíte nájom za tento bytový dom a to ste ešte nezaplatili za občiansku vybavenosť nového bytového domu. To je plynová prípojka, kanalizačná prípojka a čistička odpadových vôd, spevnené parkovacie plochy a verejné osvetlenie pri novom bytovom dome. Kam môže smerovať obec s takýmto hospodárením?
Údržba ciest a chodníkov v zime je v našej obci katastrofálna a zodpovedná za tento stav je bez okolkov starostka obce, pretože tá rozhoduje o tom, kto, kedy a s čím zimnú údržbu obecných ciest a chodníkov vykoná. Údržbu ciest a chodníkov v obci pri výdatnejšom snežení nemôže zvládnuť jeden pracovník. Obec, respektíve starostka, zamestnáva ľudí tam, kde nemusí a tam kde treba, tam sa to hádam nejako vyrieši samé. Je to skrátka všetko jeden veľký chaos. Pani Cingeľová (Sokolíková) zamestnaná v obci ako opatrovateľka, opatruje občanov, o ktorých sa má povinnosť postarať vlastná rodina a nie obec. No a čo robí na obecnom úrade druhá pani Sokolíková, to je záhada. Mzdové prostriedky , ktoré sú im vyplácané, sú úplne zbytočnými nákladmi pre obec. Ale na dohodu alebo skrátený úväzok pre pracovníka na údržbu ciest a chodníkov v zime, peniaze asi obec nemá.
Obec, respektíve starostka, zamestnáva ľudí podľa zásluh vo voľbách a nie pre potreby všetkých občanov.
Zriadenie klziska na multifunkčnom ihrisku, ktoré je od drenážované a odvodnené, tak to bol naozaj totálny nezmysel. Tieto ihriská slúžia na športovanie vo viacerých druhoch športov aj pri zlých poveternostných podmienkach (dážď ,sneženie), kedy sa nedá športovať na trávnatých plochách a nahrádzajú aj telocvične. Pri súčasných silných mrazoch a nárazoch korčuľami do plastových mantinelov bude dochádzať k ich poškodeniu.
Vážený administrátor obecnej internetovej stránky. Na obecnej stránke je anketa z roku 2015, s otázkou, že ktorá akcia obce Bobot sa Vám najviac páčila. Do tejto ankety sa zapojilo „až“ 21 anketárov. Píše sa rok 2017. Nemyslíte si, že táto anketa už dávno stratila opodstatnenie a mala by byť odstránená? V obci je veľa podstatne dôležitejších otázok, na ktoré by ste sa mohli občana v ankete opýtať.
Dátum vytvorenia: 2017-01-21 11:27:17

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »