Fórum

back Naspäť

Meno (nick): Ľubomír Tunega
Text príspevku: Príspevok

Ľubomír Tunega

Keďže som dostal odpoveď od Hlavného kontrolóra obce Bobot Mgr. Ivana Antala v zmysle, že berie na vedomie moju žiadosť ohľadom preverenia a kontroly zistených skutočností a bude sa ňou zaoberať až v roku 2018, musím ešte zareagovať na príspevok z 13.11. 2017

Oplotenie ZŠ a MŠ
----------------------

Vážení poslanci OZ, ktorých sa týka vyjadrenie na fóre obce Bobot z 13.11. 2017 a pána poslanca Ing. Borisa Michaličku, zástupcu pani starostky obce Bobot z 19.11. 2017.

Vážení poslanci.

Vaším vyjadrením a konaním zavádzate a klamete občanov obce Bobot.
Zo súťaže na výber zhotoviteľa oplotenia ZŠ a MŠ ste vyradili uchádzača, ktorý Vám zaslal reálnu cenovú ponuku na zhotovenie oplotenia. Dokonca v prvej etape, ako ste to nazvali, by bol zhotovil oplotenie za 6.457,75 € oproti tomu, koho ste vybrali a zhotovil oplotenie za 7.900 €, teda o 1.442,25 € lacnejšie. Dokonca vybraný zhotoviteľ oplotenia zhotovil oplotenie presne za cenu, aká bola uvedená v dokumente: „ Výzva na predpokladanú hodnotu zákazky zhotovenia oplotenia v sume 7.900 € “ No a nehovoriac o tom, že ste vybrali zhotoviteľa, ktorý zaslal cenovú ponuku na 22.689,47 €. To si fakt myslíte, že v tejto obci ste len vy múdri a ostatní sú hlúpi a nevedia, čo je to transparentná a spravodlivá súťaž vo výberovom konaní?


Právne služby
-----------------

Je veľkou „múdrosťou“ pána poslanca a zástupcu pani starostky obce Bobot Ing. Borisa Michaličku, akým spôsobom chce preniesť zodpovednosť za nezmyselné zaplatenie právnych služieb v sume 8.692 € na moju osobu. Je to niečo neskutočné a podľa mňa to nemá obdoby v žiadnej obci na Slovensku, aby si starostka obce len ústne objednala, zmluvne nedohodla a potom zaplatila takúto sumu za zhotovenie kúpnopredajnej zmluvy na Bytový dom.

V roku 2014 som ako starosta obce Bobot po prehratých voľbách, ale ešte stále vo svojom funkčnom období podpísal: „ Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na nehnuteľnosť“ , Dodatok č.1
(Bytový dom) za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 767.955,76 € a Technickú vybavenosť (infraštruktúru) za dohodnutú kúpnu cenu 124.061,39 €, ktorá sa skladá z jednotlivých častí nasledovne:
Čistička odpadových vôd a kanalizácia vo výške 31.942.93 €
Príjazdová komunikácia a spevnené plochy vo výške 81.103,70 €
Vodovodná prípojka vo výške 3.223,42 €
Rozšírenie STL distribučného plynovodu vo výške 7.791,34 €

teda celková suma 892.017,15 €

Podstatnou časťou tejto zmluvy, ktorú som podpísal je fakt, že v nej bola dohodnutá suma za čističku odpadových vôd a kanalizáciu vo výške 31.942,93 €. A s touto sumou som súhlasil len vtedy, ak bude táto čistička odpadových vôd a kanalizácia dodaná a zhotovená s kapacitou pre 2 bytovky, tak ako bolo navrhnuté a doteraz aj schválené územné konanie na výstavbu 2 bytoviek vrátane projektovej dokumentácie.

V zmluve, ktorú podpísala nová starostka obce a ktorá by mala byť „výhodnejšia“ a jej zhotovenie malo stáť alebo stálo 8.692,- €, je čistička odpadových vôd bez kanalizácie v hodnote 26.334,38 €. Táto čistička odpadových vôd je však dodaná len na funkčnú kapacitu jednej bytovky. Celková hodnota za bytovku je 877.374,84 €.

Teda celkom: 892.942,93 - 877.374,84 = 15.568,09 € šetrenie a výhodnejšia zmluva.

Ale pri výstavbe druhej bytovky sa musí stavať alebo vybudovať ďalšia druhá čistička odpadových vôd v hodnote minimálne 26.334,38 €. Teda v konečnom dôsledku ešte vyššia investícia a zbytočná o 10.466,29 €.
Samozrejme, že druhá čistička odpadových vôd bude potrebná len vtedy, keby sa stavala druhá bytovka a s tým súvisia pridružené stavebné práce. Ale súčasná starostka ani obecné zastupiteľstvo na čele s Ing. Borisom Michaličkom určite stavať druhú bytovku nechce, lebo nechceli stavať ani tú prvú. Dôkazom reality je, že na pozemku, kde sa mala už stavať druhá bytovka, sa pokladajú plechové garáže, ktoré s projektom nemajú nič spoločné. Pre všetkých obyvateľov bytov, ale aj obec by bolo oveľa lepšie a ekonomicky výhodnejšie, keby sa bola osadila väčšia čistička a postavila aj druhá bytovka.

Zmluvu, ktorú som podpísal ja, som podpísal preto, aby sa v dostavbe bytovky vôbec pokračovalo. Zmluva o budúcej zmluve - už vo svojom názve dáva možnosť pokračovať v dojednaní zmluvných podmienok, ktoré mali byť a aj boli predmetom konečnej kúpnej zmluvy.
Po zverejnení príspevku poslancov, v ktorom píšu, že som podpísal nevýhodnú zmluvu a že preto bolo potrebné objednať si dobrého právnika (nezákonným spôsobom), som okamžite kontaktoval konateľa firmy Hydros s.r.o. Bánovce, aby mi vysvetlil skutočnosti ohľadom nevýhodnosti zmluvy a nákladov na právnika. Právnik firmu Hydros a jej konateľa osobne ani len nenavštívil, komunikoval iba telefonicky alebo elektronickou poštou. Konateľ firmy Hydros Ing. Košík ma ubezpečil v tom, že zmluvu, ktorú som podpísal, nebola nevýhodná. Ak bolo potrebné zhotoviť zmluvu s potrebnými legislatívnymi zmenami a podľa požiadaviek kupujúceho, mohla byť táto zmluva vyhotovená predávajúcim. A na otázku, koľko by stála kúpnopredajná zmluva, keby ju dal vyhotoviť on, tak mi odpovedal, že jemu to právnik robí za cca 200 €. Ja som za zhotovenie zmluvy, ktorú som podpísal a ktorá bola podkladom pre zhotovenie konečnej kúpnopredajnej zmluvy, neplatil nič.

Podľa mňa suma 8.692,- € za zhotovenie kúpnopredajnej zmluvy je nezmysel, ktorý vôbec nesúvisí s kúpou obecnej bytovky. Takúto vysokú sumu za zhotovenie kúpnopredajnej zmluvy ste mohli zaplatiť len Vy p. starostka a poslanci obecného zastupiteľstva v obci Bobot a na Váš nezákonný spôsob a postup som už upozornil.
Odpredaj Bobot – Stav, s.r.o.

Vážení poslanci OZ Bobot.

Vaša výhovorka na nezákonný postup pri odpredaji spoločnosti Bobot – Stav, s.r.o. , kde sa odvolávate na stanovisko hlavnej kontrolórky z 12. 4. 2015 a jej informáciu, že firma je stratová pre obec a je nástrojom na odčerpávanie obecných financií a preto zastupiteľstvo schválilo jej zrušenie, nikde neobstojí.

Pretože:

1.) Na predaj obecného majetku musí byť dodržaný zákonný postup, ktorý ste nedodržali.


2.) Firma Bobot – Stav, s.r.o. žiadne finančné prostriedky obci Bobot neodčerpala, ale naopak finančné prostriedky pre obec získala. Okrem toho, že vytvorila zisk, opravila a zveľadila obecné objekty, zamestnávala občanov obce Bobot a nakúpila v rámci možností za krátke obdobie zariadenie, výbavu a dokonca aj motorové vozidlo, ktoré sú v súčasnosti v majetku obce.


3.) Dôkazom toho, čo som uviedol, je účtovná a ekonomická uzávierka.


Predať obecný majetok, ekonomicky čistú a fungujúcu spoločnosť, s.r.o. za 1 € ?
To je nezmyselná a veľká škoda. Ak by bol zverejnený odpredaj tejto spoločnosti, ktorú sa nechcelo a nevedelo prevádzkovať a bola by riadne ponúknutá na predaj, bol by som ju určite rád kúpil. Táto možnosť mne, ale ani nikomu daná nebola.

Predaj spoločnosti bol zrealizovaný nezákonným spôsobom.
Dátum vytvorenia: 2017-12-07 15:28:12

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »