Fórum

plus Pridaj príspevok

comment Blanka Musílková

16.01.2017 23:18:56

Dobrý deň,
moja stará mama sa narodila v roku 1907 vo Vašej obci. Po prvej svetovej vojne sa vydala do Čech a tu i zomrela. Minulý víkend som sa bola v Bobotě konečne prvý raz pozrieť, alespoň kostol a cintorín. Rada by som poprosila, či by sa ešte nasiel nejaký pamätník alebo niekto doteraz žijúci z rodiny, ktorý by bol ochotný poskytnúť akéko'lvek informácie, mená, fotky alebo spomienky na rodinu mojej starej mamy? V plánke cintorína som vyhľadala hrobové miesto, no hrob samotny sa mi pod vrstvou snehu nájsť nepodarilo, čo ma mrzí, lebo by na ňom maly byť tiež fotografie. Rodicia mojej starej mamy sa volali Ján Dvorský a Zuzana (rodená Kolarovičová) a zomreli okolo druhej svetovej vojny.
Ďakujem za každú informáciu
Blanka
 
comment Lenka Jánošíková

27.12.2016 22:57:02

Domestos pre našu škôlku

Ako niektorí viete, MŠ Bobot sa prihlásila do súťaže „Domestos pre školy. Touto cestou by som sa chcela poďakovať pani riaditeľke, pani učiteľkám a najmä škôlkárom, ktorí spolu vymýšľali a vykonávali súťažné aktivity. Nestačí však súťažné aktivity vykonať, ale aj získať body. Dalo im to veľa námahy, a preto by som chcela všetkých poprosiť o podporu aj z Vašej strany. Každý im môže poslať až 5 bodov, a to nasledovným postupom:

- Na internete si otvorte stránku www.domestospreskoly.sk
- Kliknite na ikonu vpravo Pre rodičov a zaregistrujte sa.
- Po úspešnej registrácii sa prihláste a kliknite na ikonu vpravo Môj profil.
- Medzi Obľúbené školy si priraďte Materskú školu Bobot.
- Kliknite na Môj profil – Hlasujte pre školy. Tu nájdete 5 vykonaných aktivít spolu s fotkami. Ako prvé uvidíte fotky obľúbenej školy (t.j. MŠ Bobot, ak ste si ju pridali medzi obľúbené školy).
- Kliknite na fotku MŠ Bobot, potom na ikonu Pridať bod (tento bod zopakujte pri každej aktivite).

Poslanie všetkých 5 bodov Vám zaberie približne 5 minút. Body sa prepočítavajú na počet žiakov, takže aj naša malá škôlka má možnosť získať niektorú z množstva výhier. Súťaž končí 31.12.2016.

Body sa dajú získať aj zakúpením akéhokoľvek výrobku značky Domestos a zaregistrovaním pokladničného bloku na stránke www.domestospreskoly.sk (Môj profil – Správa účteniek).

Ďakujem všetkým a prajem šťastný nový rok 2017.

Lenka Jánošíková
 
comment obecný príspevok

06.12.2016 20:08:33


ZAMYSLENIE NA TENTO DEŇ

Vypočul som si dnes (6.12.2016 o 5.20 h) v nadpise uvedenú reláciu Slovenského rozhlasu Rádio Slovensko s názvom ADVENTNE SOLVENTNÝ. Autorka na úvod uviedla, že si chcela v mobile napísať poznámku k slovu adventný, ale mobil slovo nepoznal a ponúkol jej výraz solventný. Potom rozvíjala vzájomný vzťah týchto slov. Záverom uviedla, „ že advent je o čakaní. Čakanie sa spája s trpezlivosťou. Kto počká, ten sa zvyčajne aj dočká.“ Slovné spojenie : kto počká, ten sa dočká, sa mi zdalo vhodným riešením problému, ktorý ma trápi. Ešte pred začiatkom adventu som (napísal žiadosť) požiadal povinnú osobu o sprístupnenie informácií, podľa mňa, v zmysle zákona o verejnom prístupe k informáciám (, lebo zákon hovorí : „ Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby (povinné osoby sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky) k dispozícii.“ A ďalej : „ Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva povinná osoba tak, že sprístupní požadované informácie po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon.“).
Povinná osoba žiadosť v lehote na vybavenie nevybavila ani mi neoznámila, že lehotu predlžuje. Povinná osoba sa domnieva, že je v práve odmietnuť mi poskytnutie požadovanej informácie. Ja som presvedčený, že mám právo na požadovanú informáciu. Preto by som sa mal domáhať svojho práva. Ale je obdobie adventu. V relácii odznelo : kto počká, ten sa dočká. Rozhodol som sa : POČKÁM ! Možno sa dočkám. Ak nie, potom sa budem domáhať svojho práva v novom roku.
Vstal som z postele, aby som si zapísal slová z relácie. S jasnejšou mysľou som zapochyboval o mobile a bol som zvedavý, čo sa píše v mojich zdrojoch. V Príručke slovenského pravopisu pre školy z r. 1987 slovo advent nie je. V Slovníku cudzích slov z r. 1979 stojí, „advent : čas štyroch týždňov pred Vianocami ako náboženská príprava na oslavu Božieho ( b) narodenia.“ Tak predsa v knihe je napísané ...!

Aby som sa uistil o správnosti svojho rozhodnutia, vyhľadal som zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Doposiaľ som sa uspokojil s čítaním po §14 Žiadosť o sprístupnenie informácií, §16 Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť, §17 Lehoty na vybavenie žiadosti. A stačilo to. Vždy mi boli informácie poskytnuté. I tentokrát som písal žiadosť rutinne, a ani vo sne ma nenapadlo, že sa domáham niečoho, na čo nemám právo.

Čítaním zákona som sa dozvedel :
Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu.
Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o verejnom prístupe..... Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať
Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia
V niektorých prípadoch je povinná osoba a odvolací orgán fakticky osoba totožná !

Otvorili sa mi oči. Sen, že problém vyriešim tým že POČKÁM sa mi rozplynul. Vzal som kalendár a s napätím počítal pracovné dni, pripočítal +3, +15, či som nezmeškal termín odvolania. Nezmeškal. Odvolanie podám.

„Duchovní nás tradične (v čase adventu) vyzývajú, dať si predsavzatia byť lepším, prejaviť zvýšenú dávku tolerancie a lásky k blížnym “ hovorila autorka relácie. Preto mi slová „kto počká sa dočká “ zneli ako vhodné pre tento čas a riešenie uvedeného problému. Teraz, po zvážení postupu povinnej osoby a textu zákona mám pocit, že je správnejšie poukazovať na kapitolu 14.5 Lukášovho Evanjelia (o volovi a studni).


6.12.2016 napísal A. Doktor star.
 
comment Mikulas

06.12.2016 17:43:44

No tohtorocny Mikulas totalny trapas.Deti chudence vymrznute na kost a najvetsia hanb aze Mikulas ani nevedel co ma hovorit a balicky neviem odkedy rozdava ,pani starostka a pani ucitelka.Hlavne ze pre dochodcov sa urobi vsetko jak sa patri,No a deti poriadne nech vymrznu a rychlo utekajte domov.Strasne a smutne ako sa pre deti robia akcie.Uplne sklamanie a nula bodov.Mozte sa hanbit takto deti sklamat
 
comment (Ne)vidím zlo, (ne)počujem zlo

22.11.2016 17:26:13

Obecný príspevok

21. 12. 2015 vyfakturovala obci Bobot firma: Tibor Baška, Mudroňova 1667 Púchov za výrobu a dodávku oplotenia základnej a materskej školy 7 900,- €. Podľa materiálov a cien bežne dostupných na internete a s patričným šetrením sa dalo oplotenie zhotoviť minimálne o polovicu lacnejšie. Kto vybral a akým výberovým konaním bola vybratá uvedená firma, aby dostala túto zákazku od obce Bobot ? Ak pán predseda vyššieho územného celku Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška pomohol pri poskytnutí dotácie obci a potom jeho príbuzný za to dostal zákazku na zhotovenie oplotenia školy a škôlky, tak to je nehoráznosť a korupcia predstaviteľov strany SMER už nie len na štátnej, ale aj obecnej úrovni.
Kto a kedy schválil v obci a na obecnom zastupiteľstve a na čí návrh bol vykonaný výrub drevín v areály vedľa cintorína. Takýto výrub je proti prírode, vtáctvu a živočíchom ale najmä proti ľuďom. Výrub je neestetický a aj nepraktický z dôvodu, že porasty , ktoré boli tak drasticky vypílené chránili cintorín proti vetru. Ďalší nepremyslený a ľudskej logike nepochopiteľný krok. Ak sa aj v areály vysadia nové stromčeky tak vyrastú za 15 až 20 rokov. Vypilovanie malo prebiehať postupným a primeraným spôsobom tak, aby vysádzané stromčeky dokázali nahradiť postupne tie, ktoré sa vypília.
 
comment Nespokojný občan a je nás viac

15.11.2016 19:14:23

Vážená p. Alena Kyslicová, základnú školu a materskú škôlku už naozaj riešiť netreba , lebo pohltila a ešte aj pohltí nenormálne množstvo finančných prostriedkov a odvádza to pozornosť od problémov, ktorých je v našej obci viac než dosť. Obec a občania to nie je len ZŠ a MŠ. Podstatné je čo sa deje s finančnými prostriedkami, ako sa s nimi nakladá a čo z toho má každý občan, ktorý si zodpovedne plní svoje povinnosti platením všetkých daní a poplatkov obci. Tak ako ostatní čo zverejnili svoje príspevky aj mňa zaujíma kam a ako obecné peniaze idú. Mňa v zmluvách a faktúrach zaujala suma pri zmluve o dielo na Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci, v celkovej hodnote 99.816,- € a pred jej podpisom prebehlo verejné obstarávanie za 1.149,60 €. Neviem, či pani starostka a obecné zastupiteľstvo je také naivné alebo dodávateľ taký šikovný, že dokázal presvedčiť aby si obec so 750 obyvateľmi objednala kamerový systém za takmer 100.000,- € a ešte aj zaplatila 1.149,- € za verejné obstarávanie niečoho, čo podľa mňa už na začiatku bolo utópiou. Dokonca som počul a dávali to aj v TV, že niektoré obce čo sa zapojili do takéhoto nezmyslu šetrí a preveruje Národná kriminálna agentúra pre finančné podvody. A ešte jedna skutočnosť do očí bijúca. Čo sa deje s tou lukratívnou a výbornou investíciou do schátralej budovy bývalej krčmy? Znova vyhodených 5.500,- €. Prišli ste (sme) o dane z pozemku a z nehnuteľnosti. Aký osoh a prínos z tejto kúpy bude mať obec a občan? Absolútne žiadny - iba škodu. Osoh z tejto investície má iba Jednota, že sa zbavila budovy, za ktorú sa už hanbila. No a osoba, ktorá túto kúpu sprostredkovala možno bola alebo pôjde za odmenu do kúpeľov. Prečo nebol takto sprostredkovaný predaj budovy Jednoty na Bobotskej Lehote? Budova starej krčmy je vhodná akurát tak na zbúranie, alebo generálnu opravu čo podstatne presiahne sumu 5.500,- €.
 
comment obecný príspevok

13.11.2016 18:17:07


ZAMYSLENIE - po sviatku Pamiatky zosnulých

O cintoríne sa eufemicky hovorí ako mieste posledného odpočinku. Chodíme naň aspoň raz v roku pripamätať si svojich zosnulých. Veriaci im návštevou chcú prejaviť úctu a modlitbou zas svoju lásku a duchovné milosrdenstvo. Miesto posledného odpočinku obložíme kvetmi a množstvom sviečok. Sviečky na hroboch zostanú aj keď vyhoria, lebo hrob, kde sú iba dve tri sviečky pôsobí prázdno až osirelo.
Zhŕňam nafúkané lístie na hrobe svojich rodičov a rozmýšľam, či sa na nás pozerajú a či sa im páči, ako sme ho ozdobili. Zo zamyslenia ma vyruší návštevníčka cintorína mávajúca oznamom, že na hrobové miesto jej príbuzných nie je uzatvorená zmluva o nájme. Keď odíde predstavím si tetu a uja pochovaných v hrobe, kde bol oznam. Boli neďalekí susedia, vrstovníci mojich rodičov, veselí, priateľskí ľudia. Otec s ujom robili v papierni neďaleko od seba. Ujo bol pracant, správnejšie dríč – od slova drieť – robiť do zodratia. Navždy mi zostane v pamäti obraz ako ujo „ na sebe bránil“ pooranú roľu. Cez plece mal prehodený hrubý povraz a ťahal jednu kovovú bránu. Viete si predstaviť, ako sa kliny brány vnárajú váhou do pooranej zeme ? Vyzeral ako jeden z burlakov z obrazu ruského maliara Iliu Repina Burlaci na Volge. Burlakmi nazývali tých, ktorí po brehu rieky ťahali lode proti jej prúdu. A neskôr, to už mal blízo 90rokov, som ho stretol pri tej roli s károu naloženou asi burgyňou, alebo ďatelinou. Káru sa chystal ťahať hore ulicou. Dobehol som ho a ponúkol sa, že mu pomôžem. To už jeho starší syn bol starostom. Spolu sme pomaly ťahali káru. „Prečo sa trápite, nechajte to už na synov“ hovoril som mu veselo. „ Tí nemajú čas ,“ odpovedal s lišiackym úsmevom naznačujúc mi, či viem čo mi hovorí.

Cestou z cintorína (úradne pohrebiska) som sa zastavil pri pláne cintorína. Hrobové miesto č. 492. Teta bola pochovaná 1998. Rok 2008 je rokom, keď v obci „ vznikol organizovaný cintorín“. V tom roku všetky existujúce hrobové miesta v zmysle VZN si mali prenajať pozostalí za 500 resp. 1000 Sk na 10 rokov. Väčšinu hrobových miest, hrobov svojich rodičov a starých rodičov obyvatelia našej obce prenajali, zmluvu uzatvorili a poplatok zaplatili. Menšina hrobových miest nemá nájomcu. Alebo nie je meno na pomníku, alebo sa nedá pracovníkom obce zistiť, kto sú pozostalí. To ale nie je prípad hrobového miesta č. 492. Pracovníci zodpovední na obecnom úrade vedeli kto sú pozostalí, ale nekonali. Vedeli to po celú dobu platnosti VZN, už 8 rokov. Až teraz nechali na hrobových miestach oznam pre príbuzných pozostalých, ktorí prišli prejaviť patričnú úctu .....

Týždeň po sviatku Pamiatky zosnulých som bol zvedavý, či hrobové miesto č. 492 je prenajaté ? Nebolo. Nerozumiem prečo? Až teraz som pochopil lišiacky úsmev uja a jeho prorocké slová : „ Synovia nemajú čas “.

Rok 2018 bude opäť rokom prenajímania hrobových miest do roku 2028. Ja a moji vrstovníci, ak nám bude dané sa ho dožiť, musíme zaplatiť nájom hrobových miest svojich rodičov a starých rodičov, aby o miesto neprišli, lebo nevieme, či nebude treba zaplatiť prenájom aj za naše miesto odpočinku.


13.11.2016 A. Doktor st.
 
comment Alena K

09.11.2016 22:22:23

No,aspoň už viem.....
Všetko dobré (bez " ")

comment VOX POPOLI

09.11.2016 18:40:05

Vazena pani,

asi Vas velmi hryzie svedomie, ked potrebujete vediet, kto tu pise, vsak? Ja som ta/ten, ktory/a sa pyta, preco som prevracala kabaty a spravala sa ako Judas? Aj tam mate osobnu skusenost? Vy ste asi osoba, ktora casto preziva OSOBNE skusenosti, ktore ju nutia spravat sa po case presne naopak, ako predtym. A ked neviete, co pisete, uz Vam pisem naposledy. Citujem: " mňa sklamal ludsky a stratil moju dôveru.." - cize sa nespraval ludsky = neludsky a nedoveryhodne. Mila pani, ak Vas niekto sklame ludsky a chcete byt vy k nemu ludska, tak je normalne, ze sa o tom s nim osobne porozpravam. Sama ste tu pisali, citujem: "Nikdy som neposudzovala,neposudzujem a ani nebudem posudzovať človeka podla toho kto čo narozpráva.." - nerozpravali ste sa s nim, ale neposudzujete podla toho, co kto narozprava!? Aj sa niekedy pocuvate alebo ....

comment Alena K.

09.11.2016 18:12:26

Vážený pán alebo pani bez úvodzoviek,
ja nepotrebujem získavať žiadne informácie od niekoho iného,keby som dala na reči tak moje dieťa do tej školy nenastúpi.To čo som napísala bola moja osobná skúsenosť s ním. Najprv si poriadne prečítajte a potom reagujte.Písala som snáď o jeho neludskom správaní? Neviem kto tu píše Voloviny.
A ak ste taký obhajca,tak sa podpíšte! Vy viete akceptovať aj názor niekoho druhého? Ja nikoho neosočujem ako vy.A ak Vám vadia moje múdrosti,tak na ne nereagujte.

comment VOX POPOLI

09.11.2016 16:51:27

Vazena pani,

vazena nebudem davat do uvodzoviek, pretoze to je znakom, ze to nemyslim uprimne. Napiste sem, kolkokrat ste sa osobne rozpravali s p.riaditelom POTOM, ako ste ziskali informacie o jeho "neludskom a nedoveryhodnom konani" - podla Vasich slov? Prvy znak objektivity je, ze si dosledne vypocujem obidve strany. Keby ste boli za nim a ukazal Vam tie podklady, ako mne, tak by ste sa dozvedeli, ze nie su veci tak, ako to niekto neoverene, ale mne vyhovujuco tvrdi!!!! A ked chcete pokoj, tak tu nepiste VOLOVINY!

comment lenaa

09.11.2016 14:11:04

"Milý " Vox Popoli.....

Nikdy som neposudzovala,neposudzujem a ani nebudem posudzovať človeka podla toho kto čo narozpráva,ale vždy dávam šancu aby sa ten človek sám prejavil. Nie každý si musí sadnúť s každým.Neviem či je to dobrý spôsob,lebo nie raz som sa popálila či bola na smiech ostatným....tak to bolo aj s pánom riaditeľom,s ktorým som prišla do kontaktu ako rodič žiaka,ktorý zastal v tejto škole napriek všetkému negatívnemu a snažila sa s ním výchádzať od začiatku. Nikdy som nehodnotila jeho prácu,pretože nie som odborník a ani neučil moje dieťa,mňa sklamal ludsky a stratil moju dôveru a to som mu povedala osobne do očí a ak by sme sa stretli ,poviem mu to zas. Ak mu súd uznal jeho nárok ,tak je to fakt a nemám proti tomu nič.
Chcela by som naozaj všetkych poprosiť,nerozpútavajme zasa dusno okolo školy.Neútočte na mňa ,len pre to,že som si povedala svoj názor,na to toto fórum predsa je.

S pozdravom Alena Kyselicová.

PS: neskrývajme sa za Nickmi,podpíšme sa pod svoj názor.
Ďakujem.

comment VOX POPOLI

09.11.2016 12:18:55

Mila lenaa,

pokial budu ludia rovni Bohu a posudzovat MORALNE PRAVO, dovtedy nebude nikdy pokoj. A prave ludia vyjadrili svojim postojom, ze prvakov dali inde, svoj nazor. Len naivny a menej mysliaci clovek sa bude utapat nezmyslom typu, to nie je nas problem. K praci p.riaditela sa vyjadrili kompetentni, a verte, ani slovo ZLEHO tam nebolo. Ale ked chcete zit v tom, ze slepy vedie slepeho, nech sa paci. Dobra rada: pokial posudzujete kohokolvek pracu, mali by ste byt objektivna. Ak na to nemam, radsej si svoje "mudrosti" necham pre seba alebo mne podobnych.

comment lenaa

08.11.2016 23:11:05

To že v tomto roku nemáme v škole prvákov,nie je problém ani starostky ani vedenia školy,ale tým že zo škôlky vychádzali len dvaja predškoláci a prečo chodia do Motšíc,to sa treba opýtať rodičov,ale určite to nie je tým ,žeby ţáto škola bola horšia ako motešická.....Jeden rok je silnejší,iný slabší,budúci rok vychádza 7 detí,treba urobiť všetko pre to aby tu ostali... Nechajte už školu na pokoji,konečne je tam kľud,dobrý kolektív,ktorý sa venuje deckám na maximim,decká sú spokojne, majú všetky podmienky na plnohodnotne vzdelávanie. Ja dufam,ze tato škola si postupne zasa získa dôveru ,ktorú stratila za bývalého pána riaditeľa,ktorý vyhral súd,asi právom,ale ci si to aj morálne zaslúži....asi nie. Privysoká cena za pokoj.....
 
comment Občianka a obyvateľa obce Bobot

08.11.2016 17:18:08

Tak isto som prekvapená tými sumami čo ste schválili. Okrem toho som si prezerala zverejnené dokumenty a vo faktúrach som našla, že právne úkony fakturoval istý pán advokát Juraj Klimčo z Trenčianskych Teplíc, ale žiadna objednávka ani zmluva na takéto právne úkony zverejnená nebola. Pri takých vysokých sumách (8692,- € ) či už za práce alebo služby by malo prebehnúť aj nejaké výberové konanie a mal by byť vybraný dodávateľ v čo najlepšej cene. Ak ste museli súdnym rozhodnutím zaplatiť 11199,20 € za to , že ste neoprávnene rozviazali pracovný pomer so zamestnancom, asi s bývalým riaditeľom ZŠ tak ste so svojimi najmúdrejšími radcami dosiahli naozaj svoje. Obec Vašim nezmyselným konaním prišla o 11200,- €. V škole máte menej detí ako za bývalého riaditeľa súčasne by to malo byť asi 15 detí a dosiahli ste historický úspech v dejinách obce Bobot, že nemáte ani jedného prváčika. Mimochodom kto Vás právne zastupoval v tejto kauze a súdnom spore a aká bola jeho cena za právne úkony? To vyrezanie tují na cintoríne je naozaj otrasné a to ako sa staráte o jazierko pri dome smútku, ktoré súčasne pripomína močovkovú jamu, lavičky rozbité a smetisko, ktoré tam vytvárate to je Vaša reklama. V rozhlase nás občanov upozorňujete, ako máme narábať a nakladať s odpadmi a Vy vytvárate smetisko v parčíku pri dome smútku, cintoríne a kostole.

comment občan

07.11.2016 13:30:31

Vážená pani starostka, Vážené obecné zastupiteľstvo

S hrôzou som si prečítal uznesenie č. 75/2016 z Vášho posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, kde schvaľujete zmenu rozpočtu a použitie prostriedkov rezervného fondu rozpočtovým opatrením č. 3/2016 vo výške 23. 341,20 €, kde ako prvú uvádzate čiastku 11. 199,20 € ako mimoriadnu okolnosť - doplatenie platu aj s odvodmi bývalému zamestnancovi, na základe súdneho rozhodnutia. Vážená pani starostka. Neoprávnené rozviazanie pracovného pomeru so zamestnancom a následne prehratý súd v tejto veci nie je mimoriadna okolnosť, ale Vami spôsobená chyba, absolútne zlyhanie a obrovská škoda, ktorú ste obci a občanom spôsobili. Neviem či Vám niečo hovorí čo je to zneužitie právomoci verejného činiteľa.

Ďalšia čiastka, ktorej čerpanie ste si dali schváliť je výrub stromov na cintoríne za 2. 420,-€. Nuž ak ste použili takúto sumu na likvidáciu tujovej aleje na cintoríne, čím ste cintorín doslova zohyzdili tak to je ďalšia skutočne veľká škoda. Tak razantné zdevastovanie tujovej aleje, ktorá bola nielen ozdobou cintorína ale aj vetrolamom, určite nebolo potrebné.
No a prosím Vás čo za právne úkony, pre koho, za čo a kým boli vykonané v tak obrovskej sume 8. 692,-€ v spojitosti s výstavbou bytovky?

Takéto nezmyselné míňanie finančných prostriedkov obce to skutočne nemá obdoby. Okrem toho takéto závažné zmeny v rozpočte ste mali uviesť v programe zasadnutia obecného zastupiteľstva a nie riešiť to len v bode rôzne, čím odvádzate pozornosť občanov tak, aby sa pred ich schválením nemohli k danej veci vyjadriť, alebo sa aspoň opýtať.
 
comment obecný príspevok

27.10.2016 16:15:17


MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Po lúke kvitnúcich jabloní
kráčaš v ústrety zrelosti,
keď jeseň letu odzvoní,
spomínaš na časy mladosti.

To je motto pozvánky 62 ročných a starších občanov susednej obce na slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším (ďalej len mesiac úcty). Dožil som sa ďalšieho mesiaca úcty, tak ako všetci tí, čo čítajú tieto riadky. Vlani som pochválil pracovníkov obecného úradu ( spoluobčanov), ktorí sa podieľali na zabezpečení posedenia.

Tento raz sa na posedenie pozerám v širších súvislostiach: a) mám skúsenosť z takmer polovice uplynutého volebného obdobia, b) médiá dôchodcov , vo vzťahu orgánom štátnej správy a samosprávy vykresľujú vo zvláštnom svetle. Napr.: orgány samosprávy ........ „ Kupujú si voličov rôznymi benefitmi a darčekmi: mapami, perami či dávkovačmi liekov. Zo žartu sa hovorí, ( v Michalovciach), že už tu niet človeka, ktorý by nedostal nejakú cenu mesta.“
Mesiac úcty už tým že sa jedná o mesiac, mi pripomína bývalý mesiac priateľstva spojený s ruskou kuchyňou. Pretože dobré jedlo nezávisí na forme spoločenského vedomia ( ideológii ) a vždy poteší , ak nie je limitované telesnou schránkou ( v prípade nás starších ).
Zaujímalo ma, či „slávenie“ mesiaca úcty je: a) také rozšírené ako oslava mesiaca priateľstva v minulosti, b) čo je jeho zámerom? Podľa nájdených informácii na webových stránkach susedných obcí je pomer obcí, ktoré v tomto roku organizujú posedenie voči tým obciam, ktoré posedenie neorganizujú 5: 8. Sú obce, kde posedenie so seniormi počas mesiaca úcty je zakotvené v pláne kultúrnych podujatí obce. A dôvod posedenia je : „ aby sa ľudia (aj keď im rôčky pribúdajú ) stretávali, neuzatvárali sa do seba, aby žili život pozitívne naladený, veselý a plodný, naplnený láskou a porozumením pre svoje okolie “. Tak sa nám prihovárajú starostovia obcí /prejav úcty k starším od orgánov obce/.

Iný pohľad

V máji tohto roku som potreboval zrezať nosné korunové konáre starej jablone, ktoré sa nachádzali nad strechou domu suseda. Chcel som to robiť postupným zrezávaním časti konárov. K tomu som potreboval trojdielny skladací rebrík po 8.článkoch. Požičal som si ho na Lehote a doniesol na pleci, vezúc sa na bicykli. Z dôvodov bezpečnej jazdy najskôr dve časti a potom jednu. Keď som išiel prvý raz, pozdravili sme sa s mojím menovcom (pod 40r.), ktorý na stavebnom pozemku pracoval. Keď som išiel druhý raz na jeho otázku: „ čo idem robiť ?“ som za jazdy odpovedal, že idem orezať jabloň, aby susedovi nepadla na strechu. Ani som nestačil zložiť rebrík, otvorila sa brána a môj menovec prichádzal so slovami : „Rozumel som, že idete na strechu, kde vám spadla vetva z jablone. Prišiel som vám pomôcť, aby ste nespadli zo strechy“. „ Na strechu nejdem, ale chcem zrezať konáre, aby na strechu nespadli. Ty máš dosť svojej práce“, povedal som. „ Ale keď som už tu, tak vám to zrežem. Máte pevný špagát?“ Ťahom za špagát som uľahčoval rez, on rezal. Potom narezané konáre stiahol na môj pozemok. Práca, ktorú som mal naplánovanú na celé popoludnie, s jeho pomocou trvala asi 20 min. Spokojný, že jabloň je zrezaná, škridla na streche nedotknutá nenachádzajúc primerané slová vďaky ( opakujúc „ ako ti to vrátim ?“ ) som ho vyprevadil.
Pred domom mám zakopanú certifikovanú žumpu o objeme 10 m3. Veko otvoru žumpy má hmotnosť asi 45 kg a vždy s ním „zápasím“, keď je žumpu plná a mám ju vyčerpať. Problém je vtom, že žumpu sme osadili o pár desiatok cm nižšie, a tak pôvodný otvor je voči terénu o to nižšie, a pri zatváraní vždy „maturujem“ , aby som oceľovú páku, ktorou poklop zdvíham a spúšťam, vybral. „ Voľný pád “ veka z výšky 20 cm spôsobil, že veko prasklo, ale železné armovanie drží veko spolu. Opäť som raz „maturoval“ nad otvorom žumpy. Poobede po práci po ceste išiel sused od naproti na svoju stavbu. Keď videl ako zápasím s vekom zastavil sa a povedal : „Ujo, ja vám pomôžem“. Zdvihol poklop rukou, usadil ho na správne miesto a pokračoval v ceste na stavbu, ledva som stihol poďakovať.

Nebolo to v mesiaci úcty k starším, ale v oboch prípadoch to bola praktická ukážka pomoci staršiemu. Moje poďakovanie za ich pomoc bol slovný prejav úcty mladým mužom za ich pozornosť, že mi pomohli sami od seba. V tomto prípade bol dobrý skutok viac ako dobré slovo. Nepredpokladám, že im ich pomoc vrátim, preto ešte raz ďakujem.


Napísal 27.10 A. Doktor st.
 
comment osobný príspevok

26.10.2016 22:23:50


BABI, POŠLI MI TO MEJLOM ,

je bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov práce na počítači a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov, ktorú zabezpečuje Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, len sa treba prihlásiť. Že je to potrebné vidieť na nasledujúcej príhode.

Včera, 25.10. cestovala moja dcéra z TN za kamarátkou do Barcelony. Kamarátka so synom mala pricestovať zo Ženevy. Dcéra si „bukovala“ lístok z TN do Bratislavy, z Bratislavy do Viedne, z Viedne letenku do Barcelony, ubytovanie v Barcelone ba i preukážku na mestskú dopravu v Barcelone. Údajne je to lacnejšie ako kupovať na mieste. Vzhľadom k dianiu vo svete sme jej prízvukovali, aby dala o sebe vedieť SMS-kou.
25.10. 15.09 hod : Už som na letisku, odlet o hodinu, potom sa ozvem. 19.35 hod: Ahojte, už som doletela, všetko v poriadku, len musím ísť na terminál 2 pre kamošku, ja som priletela na terminál 1.
26.10. ráno o 8.30 hod : telefón, dcérino číslo. Keďže dohoda bola SMS s napätím potvrdzujem PRIJEM : „ Volali mi z prepravnej spoločnosti, že dnes mi doručia zásielku na vašu adresu. Je to zaplatené, len prevziať. “ Kedy asi prídu ? „ To neviem, volali mi z TN, asi dopoludnia .“ 12.50 hod: „ Za desať minút bude u vás “. 13,00 hod : preberám balíček a podpisujem prevzatie.

Kráčam do domu, v ruke držím balík, pozerám: dátum 21.10.2016, hmotnosť 0.266 kg, odosielateľ, prepravca, príjemca. To je úžasné. Tá logistika. Človek vec objedná na internete. Oznámenie dodania nech si kdekoľvek na svete. Informácia ide z TN do a z Barcelony na Bobot 2x. Starý otec prevezme balík. Vzdialene to pripomína komunikáciu riadiaceho centra s kozmonautmi na Mesiaci. Potom si uvedomím, že fantazírujem, a ozve sa racionálna časť mysle : Veď je to obyčajná informačná bublina. Ako by si riešil prevzatie balíka tvojimi rodičmi, ak by si bol na dcérinom mieste ? Keď by som išiel na výlet, povedal by som rodičom, že mi príde balík, a treba ho prevziať.

Aké jednoduché a ekonomicky efektívne. Bez potreby telefonovania. ( Veď telefón nemali ).

Napísal 26.10 A. Doktor st.

P.S. bonus doby, dve fotky na facebook-u
 
comment Sused

01.08.2016 10:00:55

Jazierko, vybudované na zachytávanie prívalovej vody, tohto roku nebolo kosené. Vzhľadom na intenzívne dažde vysoká tráva znižuje jeho funkčnosť. Dúfame, že po poklese vody sa to dá do pôvodného stavu. Posledné roky sa to kosilo minimálne dvakrát za sezónu. Niečo sa zmenilo či len starostka?
 
comment Anton Doktor

16.05.2016 15:17:07


OTVORENÝ LIST
Mgr. Michalovi Štefánikovi, správcovi farnosti Bobot

Vážený pán farár,
rozhodol som sa napísať tento OTVORENÝ LIST, aby som verejne zaujal stanovisko k informáciám, ktoré Obcou Bobot kolujú. Rozhodol som sa ho uverejniť na webovej stránke obce, aby si ho mohli prečítať všetci, ktorých dianie vo Farnosti Bobot zaujíma. Robím tak najmä preto, aby Ste vedeli, že názor všetkých veriacich z Bobota, s ktorými som sa o „ údajnej sťažnosti “ rozprával, majú rovnaký názor na Vás, ako som uviedol v liste ( e-mail ) zaslanom na Biskupský úrad v Nitre.

kópia listu :

Mons. Viliam Judák
Nitriansky diecézny biskup

VEC : Žiadosť o poskytnutie informácie.

Dobrý deň, Pochválený buď Ježiš Kristus

Volám sa Anton Doktor, bytom Bobot 191, ročník 1945. Videl a počul som Vás pri spomienkovej slávnosti na pátra Mikuláša Jozefa Lexmanna OP 16.8.2013. Od toho času máme už tretieho správcu Farnosti Bobot Mgr. Michala Štefánika. Stal sa správcom farnosti po Mgr. Miroslavovi Kuklovi. Napriek tomu, rýchlo získal dôveru nás farníkov. Má pekné, zrozumiteľné kázne, získal si pozornosť detí na detských sv. omšiach do takej miery, že my starí rodičia pozývame svoje vnúčatá, ktoré bývajú s našimi deťmi v mestách na okolí, aby prišli na detské sväté omše. Má toľko miništrantov, že sa „nezmestia“ pred oltár. V mojich očiach je symbolom láskavého duchovného pastiera. Pôsobí dojmom „ dobráka od kosti “, presne tak ako Svätý Otec.

Tým viac som bol prekvapený, keď sa ma suseda spýtala „ čí viem o tom, že sa niekto z Bobota telefonicky „ anonymne“ sťažoval na p. farára, priamo na biskupský úrad“ ? Pýtal som sa spoluobčanov, kresťanov katolíkov „ čo viete o sťažnosti na pána farára Mgr. Štefánika ? “ Každý niečo počul, ale nikto nevie, čo bolo obsahom sťažnosti. Ľudia, s ktorými som sa rozprával sú prekvapení, niektorí rozhorčení, že „ názorom “ jednotlivca sa biskupský úrad zaoberá a väčšinový názor, ktorý som naznačil na začiatku, ako keby neexistoval.
Prekvapilo ma stanovisko hovorcu Arcibiskupského úradu v Košiciach Jaroslava Fabiana, (narazil som naň, keď som sa chcel zorientovať v sťažnostiach na kňazov na internete) ktorý uviedol, „ že požiadavky dnešných veriacich sú čoraz náročnejšie a kňazi sú vnímaní kritickejšie ako v minulosti.“ ( ? )
Pán biskup, v homílii na púti v Nitrianskej Blatnici Ste uviedli, „ že žijeme v rozporoch našej doby a hľadania bodu istoty. “ Domnievam sa, že problém dnešnej doby je vtom, že sa pokladá za správne vyhovieť „názoru“ každej menšiny ( v najširšom zmysle slova ), pričom názor väčšiny je druhoradý, často označovaný za diskriminujúci - nedemokratický.

Ospravedlňujem sa, že sa obraciam na Vás s touto žiadosťou. Robím tak preto, lebo som presvedčený, že sa deje krivda v našej farnosti.

Preto Vás prosím o odpoveď na otázky :
- Čo bolo obsahom sťažnosti na pána farára Mgr. Štefánika ?
- Sťažovateľ bol anonym alebo konkrétna osoba ?
- Sťažoval sa jednotlivec alebo skupina ?


Za porozumenie a odpoveď vopred ďakujem.

S pozdravom S Pánom Bohom.

Anton Doktor

V Bobote, 28.4.2016

kópia odpovede :

Od: Biskupský úrad v Nitre Komu: 'Anton Doktor' Dátum: 2.5. 2016 09:17

Vážený pán Doktor,

ďakujem Vám za Váš list, a za to, že máte starosť o dobro farnosti, ale môžem Vás uistiť, že nikto z Bobota sa nesťažoval na Vášho pána farára.

So želaním Božieho požehnania v. judák

Potom som poslal list ( e-mail 4.5.2016), na adresu :

Mons. Dominik Gurín
Dištriktuálny dekan Dekanátu Bánovce nad Bebravou,

kde som uviedol:
S obdobnou žiadosťou som sa obrátil na Biskupský úrad v Nitre. V odpovedi zo dňa 2.5.2016 ma pán biskup Viliam Judák uistil, že nikto z Bobota sa na nášho pána farára na Biskupskom úrade v Nitre nesťažoval. Preto sa obraciam na Vás. Robím tak aj preto, lebo nemôžem byť ľahostajný, ak som presvedčený, že sa deje inému skrivodlivosť.

Zatiaľ som odpoveď nedostal, možno i preto, že som nesprávne uviedol meno pána dekana Dekanátu Bánovce nad Bebravou .

Bez ohľadu nato, či odpoveď z Dekanátu Bánovce n/Bebr. príde alebo nie, bez ohľadu nato, či sťažnosť na Vás niekto poslal, alebo nie, nič to nemení na názore nás farníkov :

PRE NÁS FARNÍKOV STE KŇAZOM, PRI STRETNUTÍ S KTORÝM CÍTIME VYŽAROVANIE ĽUDSKEJ LÁSKAVOSTI. STE SYMBOLOM LÁSKAVÉHO DUCHOVNÉHO PASTIERA. A CHCEME, ABY STE TO VEDELI.

Pre tých, ktorí nemali možnosť osobného stretnutia s Vami a čítajú tento list uvediem malý príklad: Krátko po príchod pán farár vymenil priehľadné „ mobilné pokladničky - zvonček“ za nepriehľadné. Zdanlivo maličkosť. Kto si však spomenie na Evanjelium podľa Marka, hl.12 verš 41- Obeť vdovy ( chudobná vdova dala do pokladnice dve leptá, dala všetko čo mala, bohatí dávali z toho, čoho mali hojne ) a nadväzne Ev. podľa Lukáša hl.18 verš 9 - Farizej a mýtnik ( farizej sa vyvyšuje voči mýtnikovi, že dáva / do pokladnice / desiatky zo všetkého čo má ). Z príkladu je vidieť, že ľudskosť a empatia má rôzne podoby.


S pozdravom Pochválený buď Ježiš Kristus
Anton Doktor

TURÍCE, sviatok Zoslania Ducha Svätého 15.5.16
 

<< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | >>

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »