Old surveys

Darovanie 2%

Komu plánujete poslať svoje 2% z daní za rok 2017?


Telovýchovná jednota Tatran Bobot 10 (62,5 %)
Združenie rodičov pri Materskej škole Bobot 2 (12,5 %)
Niekomu inému 4 (25 %)
Nikomu 0 (0 %)
 
Number of respondents:
16
End date of survey:
15.05.2018 12:31:39

Priority obce

Čo považujete za prioritu obce na rok 2017?


Podpora novej výstavby 18 (43,9 %)
Rekonštrukcia pouličného osvetlenia 5 (12,2 %)
Kultúrny život v obci 13 (31,71 %)
Žiadne z uvedených 5 (12,2 %)
 
Number of respondents:
41
End date of survey:
07.12.2017 10:41:50

Akcie obce 2015

Ktorá akcia obce Bobot za rok 2015 Vás najviac oslovila, alebo sa Vám najviac páčila?


Stavanie mája - 30.4.2015 2 (9,52 %)
Deň matiek - 10.5.2015 1 (4,76 %)
Športovo-zábavné podujatie pri príležitosti MDD, Dňa otcov a rodiny - 6.6.2015 4 (19,05 %)
Hodové slávnosti - 26. a 27.9.2015 12 (57,14 %)
Posedenie dôchodcov - 28.10.2015 2 (9,52 %)
 
Number of respondents:
21
End date of survey:
31.01.2017 14:40:20

Pomenovanie ulíc

Aký máte názor na uznesenie Obecného zastupiteľstva z 23.11.2012 o schválení realizácie orientačného označenia a názvov ulíc obce Bobot v roku 2013 s rozpočtom cca 2000 €?


Áno súhlasím, je potrebné zvýšiť prehľadnosť ulíc, najmä pre rýchly prístup napr. pre sanitku, hasičov, kuriérskej služby 64 (47,76 %)
Áno je to rozumné, ale treba počkať ešte s týmto výdavkom, lebo nie je jasné ako na tom budeme finančne budúci rok 4 (2,99 %)
Nie nepovažujem to za potrebné, sme malá obec, sú to zbytočne vynaložené peniaze 66 (49,25 %)
 
Number of respondents:
134
End date of survey:
29.11.2015 20:22:02

Obecné nájomné byty

Mali by ste záujem o obecný byt, ak by ho obec vystavila na svojom pozemku (zrejme vedľa potravín Jednota)?


Áno mal by som o taký byt záujem 31 (65,96 %)
Nie nemám o takýto byt záujem 16 (34,04 %)
 
Number of respondents:
47
End date of survey:
03.12.2012 17:56:14


1 2 3 4 5 | >>

 
Village history

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Read more »
Opening hours municipality
Help & Support

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »