Územný plán obce Bobot

Úvod

Názov projektu: Územný plán obce Bobot
 
Územný plán obce Bobot - text riešenia
PDF

1. Výkres širších vzťahov
PDF   PNG

2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami
PDF   PNG

3. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcného využívania územia s vyznačenou záväznou castou riešenia a verejnoprospešnými stavbami
PDF   PNG

4. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
PDF   PNG

5. Výkres riešenia verejného technického vybavenia
PDF   PNG

6. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov územného systému ekologickej stability
PDF   PNG

7. Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde
PDF   PNGZdieľať: Google Facebook Twitter
 
Historie des Dorfes

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Mehr lesen »
Amtsstunden das Gemeindeamt
Hilfe & Support

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »