Zápisnice OZ

Upozornenie Na zobrazenie daných súborov potrebujete program, ktorý podporuje čítanie pdf súborov. Napríklad program Adobe Reader, ktorý si môžete stiahnuť na týchto linkách: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html, http://tahaj.sme.sk/software/164

Kategória:

Príloha č. 2 k zápisnici OZ 8.9.2023 Príloha č. 2 k zápisnici OZ 8.9.2023

Kategória: Obecný úrad

Cenník poplatkov, služieb a materiálu obce Bobot

Pridané: 19.09.2023 14:50:08

Príloha č. 1 k zápisnici OZ 8.9.2023 Príloha č. 1 k zápisnici OZ 8.9.2023

Kategória: Obecný úrad

Úpravy rozpočtu za II. kvartál 2023

Pridané: 19.09.2023 14:47:46

Zápisnica OZ 8.9.2023 Zápisnica OZ 8.9.2023

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica OZ 8.9.2023

Pridané: 19.09.2023 14:45:32

Zápisnica OZ 21.7.2023 Zápisnica OZ 21.7.2023

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica OZ 21.7.2023

Pridané: 01.08.2023 09:33:35

Príloha č. 6 k Zápisnici zo dňa 23.6.2023 Príloha č. 6 k Zápisnici zo dňa 23.6.2023

Kategória: Obecný úrad

Vstupná správa Obce Bobot k príprave PHSR

Pridané: 04.07.2023 08:48:45

Príloha č. 5 k Zápisnici zo dňa 23.6.2023 Príloha č. 5 k Zápisnici zo dňa 23.6.2023

Kategória: Obecný úrad

Schválená Źmluva o nájme nebytového priestoru budovy TJ Tatran

Pridané: 04.07.2023 08:27:14

Príloha č. 4 k Zápisnici zo dňa 23.6.2023 Príloha č. 4 k Zápisnici zo dňa 23.6.2023

Kategória: Obecný úrad

Schválené Zásady hospodárenia s majetkom Obce Bobot

Pridané: 04.07.2023 08:25:20

Príloha č. 3 k Zápisnici zo dňa 23.6.2023 Príloha č. 3 k Zápisnici zo dňa 23.6.2023

Kategória: Obecný úrad

úpravy rozpočtu za 1.Q 2023

Pridané: 04.07.2023 08:24:30

Príloha č. 2 k Zápisnici zo dňa 23.6.2023 Príloha č. 2 k Zápisnici zo dňa 23.6.2023

Kategória: Obecný úrad

Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2023

Pridané: 04.07.2023 08:23:46

Príloha č. 1 k Zápisnici zo dňa 23.6.2023 Príloha č. 1 k Zápisnici zo dňa 23.6.2023

Kategória: Obecný úrad

Schválený Záverečný účet Obce Bobot za rok 2022

Pridané: 04.07.2023 08:22:47

Zápisnica z 23.06.2023 Zápisnica z 23.06.2023

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 23.06.2023

Pridané: 04.07.2023 08:20:06

Zápisnica OZ 15.5.2023 Zápisnica OZ 15.5.2023

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica OZ 15.5.2023

Pridané: 17.05.2023 12:13:37

Zápisnica OZ 28.4.2023 Zápisnica OZ 28.4.2023

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica OZ 28.4.2023

Pridané: 10.05.2023 09:02:16

Zápisnica OZ 22.2.2023 Zápisnica OZ 22.2.2023

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica OZ 22.2.2023

Pridané: 08.03.2023 15:54:12

Zápisnica OZ 16.12.2022 Zápisnica OZ 16.12.2022

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica OZ 16.12.2022

Pridané: 24.12.2022 09:55:34

Zápisnica z 25.11.2022 Zápisnica z 25.11.2022

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 25.11.2022

Pridané: 05.12.2022 08:15:08

Zápisnica z 19.09.2022 Zápisnica z 19.09.2022

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 19.09.2022

Pridané: 27.09.2022 15:04:28

Príloha OZ č.2 - Záverečný účet obce za rok 2021 Príloha OZ č.2 - Záverečný účet obce za rok 2021

Kategória: Obecný úrad

Príloha OZ č. 2 - Záverečný účet obce za rok 2021

Pridané: 07.07.2022 07:32:10

Zápisnica OZ 24.6.2022 Zápisnica OZ 24.6.2022

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica OZ 24.6.2022

Pridané: 06.07.2022 16:02:58

Zápisnica z 20.05.2022 Zápisnica z 20.05.2022

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 20.05.2022

Pridané: 30.05.2022 09:10:24
1 2 3 4 5 .. 11 | >>

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »