Protokoll

Warnung Na zobrazenie daných súborov potrebujete program, ktorý podporuje čítanie pdf súborov. Napríklad program Adobe Reader, ktorý si môžete stiahnuť na týchto linkách: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html, http://tahaj.sme.sk/software/164

Kategória:

Príloha č. 3 k zápisnici z 23.10.2015 Príloha č. 3 k zápisnici z 23.10.2015

Kategorie: Obecný úrad

Žiadosť DH Boboťanka

Beifügen: 02.11.2015 13:25:35

Príloha č. 2 k zápisnici z 23.10.2015 Príloha č. 2 k zápisnici z 23.10.2015

Kategorie: Obecný úrad

Zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie

Beifügen: 02.11.2015 13:24:49

Príloha č. 1 k zápisnici z 23.10.2015 Príloha č. 1 k zápisnici z 23.10.2015

Kategorie: Obecný úrad

Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly za 2. štvrťrok 2015

Beifügen: 02.11.2015 13:23:24

Zápisnica z 23.10.2015 Zápisnica z 23.10.2015

Kategorie: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 23.10.2015

Beifügen: 02.11.2015 13:21:58

Audítorská správa za rok 2014 Audítorská správa za rok 2014

Kategorie: Obecný úrad

Príloha č. 3 k Zápisnici zo zasadnutia OZ 11.9.2015

Beifügen: 22.09.2015 11:47:39

Zápisnica z 11.9.2015 Zápisnica z 11.9.2015

Kategorie: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 11.9.2015

Beifügen: 21.09.2015 11:26:25

Zápisnica z 26.6.2015 Zápisnica z 26.6.2015

Kategorie: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 26.6.2015

Beifügen: 06.07.2015 09:18:42

Zápisnica z 29.5.2015 Zápisnica z 29.5.2015

Kategorie: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 29.5.2015

Beifügen: 08.06.2015 11:43:32

Zápisnica z 24.04.2015 Zápisnica z 24.04.2015

Kategorie: Obecný úrad

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 24.04.2015

Beifügen: 29.04.2015 15:32:02

Zápisnica zo 17.04.2015 Zápisnica zo 17.04.2015

Kategorie: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 17.04.2015

Beifügen: 27.04.2015 21:50:05

Zápisnica z 28.03.2015 Zápisnica z 28.03.2015

Kategorie: Obecný úrad

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 28.03.2015

Beifügen: 05.04.2015 20:07:54

Zápisnica z 06.03.2015 Zápisnica z 06.03.2015

Kategorie: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 6.3.2015

Beifügen: 18.03.2015 07:52:55

Zápisnica z 23.01.2015 Zápisnica z 23.01.2015

Kategorie: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 23.01.2015

Beifügen: 02.02.2015 16:17:53

Zápisnica z 02.01.2015 Zápisnica z 02.01.2015

Kategorie: Obecný úrad

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote konaného dňa 02.01.2015

Beifügen: 14.01.2015 08:01:02

Zápisnica z 12.12.2014 - nenadobudla právoplatnosť Zápisnica z 12.12.2014 - nenadobudla právoplatnosť

Kategorie: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 12.12.2014

Beifügen: 13.01.2015 07:51:07

Zápisnica z 12.09.2014 Zápisnica z 12.09.2014

Kategorie: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 12.09.2014

Beifügen: 23.09.2014 14:17:54

Zápisnica z 11.08.2014 Zápisnica z 11.08.2014

Kategorie: Obecný úrad

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 11.08.2014

Beifügen: 20.08.2014 14:02:02

Zápisnica z 27.06.2014 Zápisnica z 27.06.2014

Kategorie: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 27.06.2014

Beifügen: 10.07.2014 14:31:25

Zápisnica z 16.05.2014 Zápisnica z 16.05.2014

Kategorie: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 16.05.2014

Beifügen: 26.05.2014 09:08:15

Zápisnica z 12.03.2014 Zápisnica z 12.03.2014

Kategorie: Obecný úrad

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 12.03.2014

Beifügen: 24.03.2014 08:59:04
<< | 1 .. 4 5 6 7 8 9 10 11 | >>

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
Historie des Dorfes

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Mehr lesen »
Amtsstunden das Gemeindeamt
Hilfe & Support

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »