Zápisnice OZ

Upozornenie Na zobrazenie daných súborov potrebujete program, ktorý podporuje čítanie pdf súborov. Napríklad program Adobe Reader, ktorý si môžete stiahnuť na týchto linkách: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html, http://tahaj.sme.sk/software/164

Kategória:

Zápisnica z 13.12.2013 Zápisnica z 13.12.2013

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 13.12.2013

Pridané: 23.12.2013 13:29:55

Príloha č. 3 - Návrh rozpočtu obce Bobot na rok 2014 Príloha č. 3 - Návrh rozpočtu obce Bobot na rok 2014

Kategória: Obecný úrad

Príloha č. 3 Návrh rozpočtu obce Bobot na rok 2014 je súčasťou zápisnice z 29.11.2013

Pridané: 10.12.2013 11:29:11

Príloha č. 2 - Návrh VZN 3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Bobot na rok 2014 Príloha č. 2 - Návrh VZN 3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Bobot na rok 2014

Kategória: Obecný úrad

Príloha č. 2 Návrh VZN 3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Bobot na rok 2014 je súčasťou zápisnice z 29.11.2013

Pridané: 10.12.2013 11:26:51

Príloha č. 1 - Návrh na zmenu rozpočtu 2013 Príloha č. 1 - Návrh na zmenu rozpočtu 2013

Kategória: Obecný úrad

Príloha č. 1 Návrh na zmenu rozpočtu 2013 je súčasťou zápisnice z 29.11.2013

Pridané: 10.12.2013 11:25:20

Zápisnica z 29.11.2013 Zápisnica z 29.11.2013

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 29.11.2013

Pridané: 10.12.2013 11:23:36

Zápisnica z 18.10.2013 Zápisnica z 18.10.2013

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 18.10.2013

Pridané: 25.10.2013 07:36:22

Zápisnica z 23.09.2013 Zápisnica z 23.09.2013

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 23.09.2013

Pridané: 02.10.2013 09:31:43

Zápisnica z 13.09.2013 Zápisnica z 13.09.2013

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 13.09.2013

Pridané: 20.09.2013 11:26:11

Zápisnica z 19.06.2013 Zápisnica z 19.06.2013

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 19.06.2013

Pridané: 27.06.2013 08:25:55

Zápisnica z 26.04.2013 Zápisnica z 26.04.2013

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 26.04.2013

Pridané: 06.05.2013 08:06:45

Zápisnica z 13.4.2013 Zápisnica z 13.4.2013

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z verejného zhromaždenia občanov obce Bobot, konaného dňa 13. apríla 2013

Pridané: 24.04.2013 13:07:06

Zápisnica z 27.03.2013 Zápisnica z 27.03.2013

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 27.03.2013

Pridané: 07.04.2013 12:23:26

Zápisnica z 30.01.2013 Zápisnica z 30.01.2013

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 30.01.2013

Pridané: 12.02.2013 09:05:07

Zápisnica z 21.12.2012 Zápisnica z 21.12.2012

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 21.12.2012

Pridané: 07.01.2013 10:27:27

Zápisnica z 23.11.2012 Zápisnica z 23.11.2012

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 23.11.2012

Pridané: 03.12.2012 10:36:50

Zápisnica zo 17.10.2012 Zápisnica zo 17.10.2012

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 17.10.2012

Pridané: 30.10.2012 10:00:12

Zápisnica zo 7.9.2012 Zápisnica zo 7.9.2012

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 7.9.2012

Pridané: 18.09.2012 15:21:50

Zápisnica z 11.7.2012 Zápisnica z 11.7.2012

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote,konaného dňa 11.7.2012

Pridané: 23.07.2012 09:54:07

Zápisnica zo 16.6.2012 Zápisnica zo 16.6.2012

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 16.6.2012

Pridané: 28.06.2012 13:04:02

Zápisnica zo 6.5.2012 Zápisnica zo 6.5.2012

Kategória: Obecný úrad

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote, konaného dňa 6.5.2012

Pridané: 16.05.2012 08:12:14
<< | 1 .. 5 6 7 8 9 10 11 | >>

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »